Saulėtekio gimnazistai iš žvakių sudėliojo Gediminaičių stulpus

„Ištikimybė savo tautai“, „narsa“, „patriotiškumas“, „ryžtas“, „tikėjimas“, „laisvė“  – šiais žodžiais daugelis lietuvių apibūdina įvykius, vykusius prieš 25 metus sausio 13-ąją.

„Nors dar nebuvau gimęs, kai lietuviai kovojo už savo nepriklausomybę,  – sako vienas pakalbintas  „Saulėtekio“ gimnazistas, – tačiau dabar jaučiu didžiulę pagarbą Lietuvos gynėjams, paaukojusiems  gyvybes, kad aš dabar galiu vadintis lietuviu“.

„Jie yra didvyriai“, – taip apibūdina žuvusius už tėvynės laisvę kitas pakalbintas trečios klasės gimnazistas.

„Šiandien jaučiame ryšį su visa Lietuva, tas bendrumo jausmas neapsakomas“, – įspūdžiais dalinosi ir pakalbinti gimnazijos abiturientai. Didžiulę pagarbą gynusiems Lietuvos nepriklausomybę jautė ir antrų klasių gimnazistai, „Saulėtekio“ gimnazijos antrame aukšte iš žvakučių sudėję Gediminaičių stulpus – vieną svarbiausių Lietuvos simbolių.

Sausio 13-osios rytą visa gimnazijos bendruomenė solidarizavosi su visos šalies žmonėmis akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ – uždegė atminimo žvakutes gimnazijos languose ir pagerbė laisvės gynėjus tylos minute.

Apie šios dienos įvykius gimnazistai galėjo ne tik pakalbėti su dalykų mokytojais, bet ir paskaityti istorijos mokytojos R. Bučinskienės paruoštus stendus apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Neužmirštuolės žiedais pasidabinę „Saulėtekio“ gimnazijos gimnazistai ir darbuotojai vienas kitam priminė – MES PRISIMENAME IR DIDŽIUOJAMĖS.

Saul