Šiaulių medikai aiškina, kodėl pacientams tenka valandų valandas praleisti eilėse

Šiuo  metu konsultacijų poreikis Konsultacijų poliklinikoje labai didelis. Apie priežastis, dėl kurių netrumpėja eilės bei nustatytą registracijos tvarką pas gydytojus, pasakoja laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas Vaiva Makštutienė, Klinikinės fiziologijos skyriaus vedėja Jolanta Gedvilienė bei Konsultacijų poliklinikos vedėjas Antanas Lukošaitis.

 – Bene daugiausiai problemų kyla dėl registracijos pas gydytojus urologus ir kardiologus: vos  prasidėjus registracijai Onkologijos klinikoje bei ligoninės Konsultacijų poliklinikoje nelieka registracijos talonų. Dėl kokių priežasčių registruotis pas šiuos specialistus tampa sudėtinga?

J. Gedvilienė: – Dėl urologų ligoninėje situacija sudėtinga: šios specialybės gydytojų stinga, o esantys specialistai dirba trijuose ligoninės padaliniuose: ligoninės stacionare – Urologijos skyriuje, Onkologijos klinikos Konsultacijų poliklinikoje ir ligoninės Konsultacijų poliklinikoje. Daugiausiai problemų kyla dėl konsultantų, dirbančių Onkologijos klinikos Konsultacijų poliklinikoje. Šiuo metu čia dirba du gydytojai urologai, kurie triūsia papildomais krūviais, darbą derindami su savo pagrindinėmis pareigomis Urologijos skyriuje. Trečias gydytojas urologas dėl ligos nedirba. Šie urologai nors ir skelbiami www.sergu.lt sistemoje, tačiau registracija per sistemą nevykdoma, nes pas šiuos specialistus registruojasi tik sergantieji onkologinėmis ligomis, kuriems jau diagnozuota liga ir jie jau gydomi arba stebimi specialistų, taip pat pacientai, kuriems įtariama onkologinė liga. Kai specialistų stinga, labai svarbu, kad pas šiuos gydytojus nepatektų ligonių dėl kitų urologinių problemų, kas dar labiau apsunkintų onkologiniams pacientams galimybę patekti pas specialistą. Registracija pas šiuos specialistus vykdoma Onkologijos klinikos registratūroje arba telefonu.

Pas gydytojus urologus, dirbančius ligoninės Konsultacijų poliklinikoje, vykdoma registracija ir per sistemą www.sergu.lt. Galima registruotis ir Konsultacijų poliklinikos registratūroje arba telefonu. Šie gydytojai konsultuoja daug daugiau žmonių, nei jiems pagal medicinos normą priklauso, nes eilės tikrai didelės. Šiuo metu planuojama didinti konsultuojančių gydytojų urologų Konsultacijų poliklinikoje skaičių, ieškoma naujų specialistų.

V. Makštutienė: – Gydytojų kardiologų taip pat labai trūksta. Nors atvyko jaunų specialistų, tačiau jie specializavosi atlikti invazinius tyrimus, kuriems poreikis taip pat labai didelis. Eiles stengiamasi reguliuoti, stebint neatvykstančių pacientų skaičių, ir papildomai skiriant talonus konsultacijoms. Todėl sistemoje www.segu.lt kiekvieną dieną atsiranda papildomų talonų. Kai į Konsultacijų poliklinikos registratūrą kreipiasi pacientas dėl skubios kardiologinės pagalbos, jis nebus registruojamas į eilę, bet pagalbos sulauks nedelsiant – Priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje arba bus skubos tvarka konsultuojamas kardiologo specialisto.

– Kokios pagrindinės priežastys, dėl kurių eilės pas gydytojus specialistus netrumpėja jau daugelį metų?

V. Makštutienė: – Finansavimas už konsultacijas sprendžiamas su Teritorine ligonių kasa – už virš sutarties normos suteiktas konsultacijas gaunamas dalinis apmokėjimas – už dalį konsultacijų bus skiriama 20 proc. , už kitas (išplėstines konsultacijas) – 70 proc. konsultacijų sumos. Eilių situacija nuolat stebima, kontroliuojama, eilės stebimos. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama neatvykstantiems pagal registraciją pacientams. Pastebėta, kai registruojama trijų mėnesių eilė, neatvyksta konsultacijai iki 22-24 proc. pacientų, ir daugelis jų nepraneša apie neatvykimą. Todėl jie užima vietą, kuria galėtų pasinaudoti kitas pacientas. Be to ligoninės Konsultacijų poliklinika neatitinka Europos keliamų reikalavimų, stinga patalpų, gydytojai dirba sudėtingomis sąlygomis. Galima būtų įdarbinti daugiau naujų konsultantų, tačiau nėra galimybių įrengti naujų patalpų ne tik jiems, bet ir diagnostinei aparatūrai, kurios taip pat stinga. Ši problema sprendžiama – ligoninė yra parengusi investicijų projektą naujai Konsultacijų poliklinikai statyti.

A. Lukošaitis: – Didžiausia problema yra specialistų trūkumas, todėl sunku tinkamai organizuoti darbą. Kitos problemos – nepakankamas finansavimas, maži paslaugų įkainiai, kai kurios paslaugos yra net nuostolingos.

Kokių gydytojų specialistų ligoninei šiuo metu labiausiai stinga, pas kuriuos susidaro didžiausios eilės?

V. Makštutienė: – Šiuo metu ligoninėje trūksta endokrinologų, urologų, LOR specialistų, kardiologų, neurologų, dermatovenerologų, hematologų, gastroenterologų, reumatologų, reabilitologų, radiologijos bei onkologijos specialistų – galima sakyti visų specialybių gydytojų. Akivaizdu, jog eilės formuojasi ir dėl specialistų stokos.

Dirbama su ligoninėje praktiką atliekančiais internais, rezidentais – jie kalbinami, baigę mokslus, grįžti dirbti Šiauliuose. Vieni lieka, kitų poreikiai ir planai kiti. Dažnas studijuodamas mediciną, studijuoja ir kalbas, kurių prireiks, išvykus dirbti užsienyje, ką ir planuoja dažnas medicinos studentas.

– Kokia tvarka numatyta registruotis pas gydytojus specialistus, gavus šeimos gydytojo siuntimą?

J. Gedvilienė: – Gydytojo specialisto konsultacija yra paciento apsilankymas pas jį, turint šeimos gydytojo siuntimą dėl konkrečios priežasties. Pastebėta, jog šeimos gydytojų siuntimai pas gydytojus specialistus dažnai nemotyvuoti. Ypač daug tokių siuntimų pas gydytojus kardiologus, nes siunčiama labai daug sergančiųjų lėtinėmis ligomis, nors gydyti turėtų patys šeimos gydytojai. Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu šeimos gydytojo siuntimas galioja mėnesį – problemų iškyla, kai yra ilgesnės eilės. Tačiau ši problema išsprendžiama, jei pacientas užsiregistruoja ir gauna taloną konsultacijai, tai siuntimą pas šeimos gydytoją gali gauti, jau žinodamas konsultacijos laiką. Tuo atveju, kai šeimos gydytojas nusprendžia, jog pacientui reikalinga skubi pagalba ir jį siunčia konsultanto konsultacijai, žmogus neregistruojamas į eilę – pacientui pagalba suteikiama nedelsiant ligoninės Priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje arba be eilės pas tuo metu dirbantį konsultantą.

A. Lukošaitis: – Siuntimas galioja vieną mėnesį, tačiau jei pacientas jau užsiregistravo pas gydytoją konsultantą, tai siuntimas galioja iki kol bus panaudotas. Pacientai gali registruotis internetu www.sergu.lt, telefonu 1815, telefonu registratūroje 8 41 500111 arba atvykę į registratūrą.

– Ar yra galimybių užsiregistruoti pas konsultantus be šeimos gydytojo siuntimo?

J. Gedvilienė: – Siuntimo nereikia pas gydytoją dermatovenerologą – kiekvienas, įtaręs odos ar venerinę ligą, gali vykti į Odos ir veneros ligų centrą ir registruotis pas specialistą. Tačiau ir čia reikės laukti eilės, kurios susidaro dėl dermatovenerologų stygiaus. Siuntimo nebereikia, kai gydytojas specialistas po pirmosios konsultacijos tęsia gydymą ir pats skiria kito apsilankymo laiką.

Tai pat siuntimų nereikia ir pacientams, kurie serga lėtinėmis ligomis ir yra  įrašyti į ilgalaikio stebėjimo sąrašą, pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo aprašo patvirtinimo“, pasirašytą 2015 metų gegužės mėn.

A. Lukošaitis: – Tačiau, kad pacientas būtų įtrauktas į minėtą ilgalaikio stebėjimo sąrašą, būtinas šeimos gydytojo siuntimas. Kaip dažnai pakartotinai, be siuntimo galima tikrinti pacientus, nustatyta Valstybinės ligonių kasai susitarus su gydymo įstaiga.

– Kaip elgtis pacientams, kurie nori registruotis kompiuterinei tomografijai, pas klinikinius fiziologus, radiologus?

J. Gedvilienė: – Kompiuterinės tomografijos tyrimai ligoninėje atliekami trim kompiuteriniais tomografais. Per www.sergu.lt sistemą pacientai neregistruojami šiam tyrimui visoje Lietuvoje. Taip yra dėl skirtingo pasirengimo kiekvienam tyrimui, apie ką žmogus negali ir neprivalo pats žinoti. Tik medikų personalas žino, koks radiologinis tyrimas pacientui reikalingas, kaip jam pasirengti, ir skiria jį bei suteikia reikiamą informaciją. Žmogus kompiuterinės tomografijos tyrimui registruojasi konsultacijų poliklinikos registratūroje arba telefonu. Ligoninė kompiuteriniams tyrimams siekia gauti didesnį finansavimą iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos, nes šių tyrimų ambulatoriškai galėtų atlikti žymiai daugiau. Klinikinės fiziologijos tyrimus atlieka gydytojai tyrėjai, tik ligoninės Konsultacijų poliklinikos specialistų siuntimu. Konsultacijos metu specialistas (neurologas arba neurochirurgas) nurodo, kada ir kokiam klinikinės fiziologijos tyrimui atvykti. Šie tyrimai yra gana specifiniai, todėl šeimos gydytojai negali siųsti šiam tyrimui.

Radiologijos tyrimams eilių nėra. Tyrimai atliekami paciento kreipimosi į Konsultacijų polikliniką dieną, turint siuntimą.

A. Lukošaitis: – Kaip ir minėta, pagal sutartis su Valstybine ligonių kasa, gydytojai konsultantai patys turi atlikti klinikinius fiziologinius ar echoskopinius tyrimus, todėl siuntimai gali būti tik pas gydytojus konsultantus, o ne pas tyrėjus. Radiologiniams tyrimams nėra eilių, jie atliekami tą pačią dieną. Kompiuteriniams tyrimams gali siųsti tik gydytojai specialistai ir registruojama tik registratūroje, kad būtų galima tiksliai užregistruoti tam tikram tyrimui, nes jie yra skirtingi ir atliekami skirtingais kompiuteriniais aparatais. Todėl gydytojų konsultantai, dirbantys kitose gydymo įstaigose, siuntimus gali rašyti tik pas ligoninės Konsultacijų poliklinikoje dirbančius gydytojus konsultantus, o ne pas tyrėjus.

Šaltinis: null