Anapilin iškeliavo pirmasis Šiaulių miesto meras Kazimieras Šavinis

Po ligos, eidamas 82 metus, šį rytą ligoninėje mirė Šiaulių miesto garbės pilietis, žinomas politikas ir visuomenininkas Kazimieras Šavinis. Kazimieras Šavinis buvo išrinktas pirmuoju Šiaulių miesto meru po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, vėliau trejus metus dirbo mero pavaduotoju. 1996–2000 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, dirbo susisiekimo viceministru.

 

Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus

KAZIMIERAS ŠAVINIS

In memoriam

Mirė pirmasis po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Šiaulių miesto meras Kazimieras Šavinis. Jis gimė 1937 m. vasario 16 d. Utenos rajone Kaliekių kaime. Mokėsi Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus kelininko specialybę, aspirantūros studijas tęsė Vilniaus inžineriniame statybos institute. Atvykęs į Šiaulius, pradėjo dirbti įvairiuose kelių statybos daliniuose, projektuoti gatves, plentus, vadovauti jų rekonstrukcijos ir statybos darbams. Tai tokios magistralės kaip Bubiai–Kelmė, Šiauliai–Panevėžys, Šiauliai–Kuršėnai, miestų aplinkkeliai ir daug kitų kelių. Kazimieras Šavinis yra paskelbęs apie 30 mokslinių straipsnių, skaitęs paskaitas Kauno politechnikos instituto Šiaulių skyriuje.

Kazimieras Šavinis 1978–1990 m. buvo Šiaulių inžinierių namų tarybos Gamtos ir visuomeninių mokslų grupės vadovas, organizavo susitikimus ir diskusijas su įžymiais mokslininkais, rengė įvairias kultūros ir technikos parodas. Kaip tik tais metais Inžinierių namai tapo vieni iš pagrindinių visuomeninių miesto raidos centrų.

1990 m. Kazimieras Šavinis tapo pirmuoju Šiaulių meru, jam teko dirbti itin sudėtingomis sąlygomis. Šiauliuose buvo didžiausias karinis aerodromas buvusios TSRS vakaruose, bazavosi dideli šarvuotosios technikos daliniai, o pats miestas buvo uždaras užsieniečiams. Merui reikėjo pasitelkti nemažai išradingumo, diplomatijos, kad būtų išvengta susidūrimų, aukų, teko dalyvauti aštriose diskusijose. Šiuos uždavinius meras įvykdė sėkmingai.

Darbai sekė darbus: porą kartų buvo kitų merų pavaduotojas, įvairių poskyrių vedėjas, komisijų pirmininkas. Kazimieras Šavinis 1996–2000 m. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, dirbo Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministru. Vėliau buvo  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, dalyvavo UNESCO Šiaulių klubo veikloje. Jam buvo suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas, Garbės kelininko vardas.

Šiauliai neteko ištikimo piliečio, daug nuveikusio atgaunant Lietuvos nepriklausomybę, gerinant miesto raidą, rūpinantis žmonių poreikiais ir gerove.

 

Puikaus žmogaus ir tikro Šiaulių miesto patrioto šviesus atminimas liks visų mūsų širdyse.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Šaltinis: null