Aukštelkės mokykla atrinkta kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį

Aukštelkės mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuoto projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ atrankoje.  Projektas skirtas kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį. Mokyklos komanda kartu su mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio metmenimis; teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto; dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose; dalysis gerąja patirtimi. Projektas bus įgyvendinamas iki 2018 m. rugpjūčio mėn.

„Informatika pradiniame ugdyme“ projektui buvo pateiktos 69 paraiškos. Atrenkant mokyklas, buvo atsižvelgta į mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį, mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdymo procese, mokyklos naudojamas IKT priemones, galimybę suformuoti tinkamą komandą, steigėjo pritarimą.

Aukštelkės mokykla pirmoji kaimiška mokykla Lietuvoje, įkūrusi išmaniąją klasę.  Tai pirmoji integruotų technologijų ir mokymosi turinio klasė Šiaulių apskrityje ir pirmoji šalies kaime iš 15 tokių klasių Lietuvoje