Galimybė šiauliečiams susipažinti su Lietuvos virtuve – nuo didžiųjų kunigaikščių iki respublikos prezidentų

Šį penktadienį  (balandžio 21 d.), 16 val. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) Vilniaus universiteto profesorius Rimvydas Laužikas skaitys viešą paskaitą „Lietuvos virtuvė: nuo Didžiųjų Kunigaikščių iki Respublikos Prezidentų“.

Šiaulių „Aušros“ muziejus tęsia viešų paskaitų ciklą tarptautinėje parodoje „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“, skirtoje Lietuvos ir Latvijos valstybių atkūrimo 100-mečiams. Nuo Vasario 16-osios eksponuojamoje parodoje paskaitas skaitė: prof. Giedrė Čepaitienė „Kalbininko Jono Jablonskio veikla Mintaujoje ir Šiauliuose“, dr. Ingrida Jakubavičienė „Mintaujos gimnazijos bičiuliai už Lietuvos valstybės vairo: Prezidentas Antanas Smetona ir Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis“, prof. Egidijus Aleksandravičius „Lietuvos laisvės slenksčiai: Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Respublikos“. Ciklą užbaigs prof. Rimvydas Laužikas „skaniausia“ paskaita – „Lietuvos virtuvė: nuo Didžiųjų Kunigaikščių iki Respublikos Prezidentų“.

Profesorius Rimvydas Laužikas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas (nuo 2008 m.), Muzeologijos katedros vedėjas (nuo 2013 m.). Istoriją studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia baigė bakalauro (apgintas darbas – „Kai kurie Lietuvos medinių bažnyčių architektūros aspektai“) ir magistro (baigiamasis darbas – bakalaurinio darbo taikymas mokant istorijos bendrojo lavinimo mokykloje) studijas. Nuo 1995 m. dirbo istorijos mokytoju. Nuo 1998 m. iki 2008 m. – archeologu, vyriausiuoju rinkinių saugotoju Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Nuo 2004 m. dirba Vilniaus universitete. 2006 m. baigė doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (apgintas darbas – „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninė erdvė, taikomasis modelis“).

Viena iš prof. R. Laužiko mokslinių interesų sričių – maistas ir valgymo kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Sukaupta patirtimi ir žiniomis jis dalijasi tinklaraštyje „Lietuvos kulinarinis paveldas“, 2014 m. išleido monografiją „Istorinė Lietuvos virtuvė“, 2016 m. kartu su Liutauru Čepracku, Jarosław Dumanowski, Arvydu Pacevičiumi išleido knygą „Oginskių dvaro virtuvėje“. Naujausias autoriaus darbas šia tema – 2017 m. kovo 24 d. Leipcigo knygų mugėje pristatyta knyga apie Lietuvos ir Vokietijos istorinės gastronomijos ryšius, parašyta su bendraautoriumi Antanu Astrausku, „Wie der gepökelte Stier nach Konstanz fuhr“ („Kaip sūdytas jautis į Konstancą vyko“). Prof. R. Laužikas skaito paskaitas, dalijasi įžvalgomis Lietuvos istorinės virtuvės ir kulinarinio paveldo temomis spaudoje, televizijos ir radijo laidose, socialiniuose tinkluose.

Šaltinis: null