Juozui Ruseckui – antrajam Dr. Vinco Kudirkos pradžios mokyklos vedėjui – sukanka 115 metų

Kai 1930 m. Šiauliuose duris pravėrė Dr. Vinco Kudirkos pradžios mokykla, jos pirmuoju direktoriumi tapo Pranas Naujokaitis. Tačiau 1933 m. jis išvyko dirbti į Marijampolę. Tuomet vadovauti mokyklai ėmė direktorius (tuo metu ši pareigybė buvo įvardijama kaip mokyklos vedėjas) Juozas Ruseckas, kurio 115-osios gimimo metinės minimos rugsėjo 26 d.

Gimęs 1901 m. Marijampolės apskrityje, Veiverių kaime, studijavęs Kauno Vytauto Didžiojo universitete, dirbęs ir mokytoju, ir inspektoriumi, Dr. Vinco Kudirkos pradžios mokyklos vadovavimą perėmė iš P. Naujokaičio 1933 m. ir čia dirbo iki 1940 m. liepos 13 d.

Dokumentuose rašoma, kad J. Ruseckas buvo pavyzdingas vadovas: inspektoriai ne tik neturėdavo jokių priekaištų, bet negailėjo pagyrimų: „ši mokykla gali būti pavyzdžiu kitoms“, „tvarka, švara, drausmė visoje mokykloje palaikoma“. Vadovaujant J. Ruseckui 1937 m. buvo išleista pirmoji Dr. Vinco Kudirkos pradžios mokyklos šeštokų laida.

J. Ruseckas buvo didelės erudicijos žmogus, aktyvus visuomenininkas, priklausė Tautininkų partijai, vadovavo vietos Šaulių organizacijai. Tai, žinoma, nepatiko sovietinei valdžiai. J. Ruseckas buvo apkaltintas, kad buvo antikomunistas, kad kovojo prieš LKP ir 1940 m. liepos 12 d. buvo NKVD Šiaulių skyriaus sulaikytas. 1941 m. balandžio 23 d. TSRS NKVD Ypatingasis pasitarimas J. Rusecką „kaip socialiai pavojingą asmenį“ nuteisė 8 m. pataisos darbų. Jis buvo ištremtas į Komijos ATSR, Vorkutpečlagą. Ten 1943 m. kovo 16 d. neaiškiomis aplinkybėmis mirė.

Jo žmona Irena Ruseckienė (irgi mokytojavusi daktaro Vinco Kudirkos pradžios mokykloje) su dukromis Danguole ir Giedre spėjo pasislėpti, o vėliau pasitraukė į JAV.

2001 m. J. Rusecko duktė Giedrė Ruseckaitė- Mickus lankėsi Šiauliuose su sūnumi Raimundu, svečiavosi ir Vinco Kudirkos mokykloje, kurioje kažkada dirbo abu jos tėvai, vėliau atsiuntė į mokyklą keletą nuotraukų ir tėvo nuteisimo nuorašą.

Rita Samoškienė