Meninių akcentų pleneras-konkursas „(NE)ATRASTI ŠIAULIAI“

Konkurso iniciatorius Šiaulių miesto savivaldybė ir konkurso organizatorius Šiaulių dailės galerija skelbia meninių skulptūrinės plastikos akcentų plenerą-konkursą (NE)ATRASTI ŠIAULIAI (toliau – Konkursas), skirtą Šiaulių miesto viešosioms erdvėms ir 780-ajam miesto jubiliejui.

Konkurso tikslas – sukurti ir įgyvendinti meninius skulptūrinės plastikos akcentus, kuriančius ir pabrėžiančius unikalų miesto įvaizdį. Šiemet pasirinktos dvi didelės temos – Pirmojo Šiaulių miesto diplomuoto dailininko Gerardo Bagdonavičiaus gyvenimo ir kūrybinės atminties įprasminimas ir Šiaulių miesto istorinės atminties atspindėjimas ir įprasminimas. Konkurse gali dalyvauti autoriai, galintys parengti meninio skulptūrinės plastikos akcento sukūrimo projektą ir jį pilnai įgyvendinti medžiagoje. Meninis akcentas turi būti originalus, svarbu estetinė ir vizualinė kūrinio kokybė.

Projektai ir paraiškos konkursai siunčiami nuo iki birželio 17 d., el. paštu: galerija@splius.lt arba pristatomi tiesiai į Šiaulių dailės galeriją (adresu Vilniaus g. 245, Šiauliai, LT 76343). Vertinimo komisijos posėdis vyks 2016 m. birželio 22 d. 13 val. Šiaulių dailės galerijoje. Autorius turi realizuoti meninio akcento pastatymą iš jam skirtų lėšų projektui įgyvendinti iki 2016 m. rugsėjo 1 d.