Mokymasis per patyrimą, praktines veiklas, bendradarbiavimą

Laikai keičiasi, o taip pat keičiamės ir mes – žmonės. Atsiranda vis daugiau naujų technologijų, įvairių programų, žaidimų telefone ir internete, kuriuos labiausiai nori išbandyti jauni žmonės. Mokymasis iš knygų ir mokykloje tampa neįdomus?

Mokytojams tenka sunki užduotis – kaip paįvairinti mokymąsi? Tuo tikslu Šiaulių Jovaro progimnazijos mokytojai (matematikos mokyt. Valentina Baradinskienė, gamtos ir žmogaus, bei fizikos mokyt. Ramunė Mickaitienė, chemijos ir informacinių technologijų mokyt. Ineta Gavorskienė ir vokiečių klb. mokytoja Lina Juškevičienė) dalyvauja Vilniaus Goethe‘s instituto inicijuotame projekte ,,Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos CLILIG mokymas‘‘.

Mokytojai veda integruotas pamokas: matematiką derina su vokiečių kalba, gamtos mokslus taip pat derina su vokiečių kalba, kartais pamokose integruoja visus tris dalykus – matematiką, gamtos mokslus ir vokiečių kalbą. Vaikai laukia šių pamokų, jiems įdomu, jie tyrinėja, eksperimentuoja, vykdo veiklas ne mokyklos aplinkoje.

Gegužės mėnesį vykdėme integruotą projektą ,,Tiesiame tiltus‘‘ . Projektas buvo finansuotas Vilniaus Goethe‘s instituto. Prie šio projekto daug prisidėjo dalyvaujančių mokyklų vadovai. Susitiko trijų mokyklų: Šiaulių Jovaro progimnazijos, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos, Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos mokiniai. Mokiniai susipažino, iš nuotraukų koliažo pristatė savo miestą, tai buvo jų namų darbas. Įdomi, istorinė ir kartu šiuolaikiška integruota vokiečių kalbos ir chemijos pamoka patiko mokiniams, kurią vedė Akmenės rajono Akmenės gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantienė ir Akmenės rajono Akmenės gimnazijos chemijos ir biologijos mokytoja Laima Zdanavičienė. Vaikai pagal amžiaus grupes skyrėsi – vieni mokėsi penktoje, kiti – septintoje klasėje. Jie buvo suskirstyti į žaidimo grupes pagal spalvas, todėl darbas grupėse vyko sklandžiai – vieni kitus kompensavo.

Pats svarbiausias pamokos akcentas – padaryti 19 amžiuje naudotą žvakę iš bulvės, taukų ir vilnonio siūlo. Šis darbas sekėsi puikiai, visų žvakės liepsnojo, nors ir buvo kreivokos. Namuose mokiniai turėjo parašyti rašinėlį – ,,Ką pasakytų 19a. žvakė šiuolaikiniam aifaunui?‘‘.

Vaikai svečiuodamiesi Akmenėje aplankė Akmenės krašto muziejaus drugelių ekspoziciją, kurioje saugomi 5000 dieninių drugelių iš viso pasaulio.Mokiniai sužinojo, kas juos rinko, iš kokių šalių drugeliai atkeliavę į šį muziejų. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje – nusivėlė iš vilnos savo drugelį. Labiausiai patiko pasidaryti nuotraukas su gyvais drugeliais. Taip pat projekto dalyviai apžiūrėjo Ventos regioninio parko direkciją, susipažino su gyvūnų iškamšomis, gyvūnų ragais, Ventos regioninio parko turistine schema. Po kiekvienos veiklos mokiniai turėjo grupėse įveikti vokiečių kalbos užduotis. Paskutinė kelionės stotelė buvo praktinis gamtos pajutimas – Kamanų rezervato lankymas. Vaikams patiko nuostabiai įrengtas Kamanų rezervato muziejus, buvo galima išgirsti gyvūnų garsus, palyginti įvairaus dirvožemio svorius, pajusti pelkės dirvožemį. Kelionės pabaigoje pajutome, išgirdome, pauostėme gamtą iš tikrųjų. Vaikščiojome Kamanų rezervato takais, stebėjome pelkių augalus, grožėjomės gamta, klausėmės pelkių paukščių garsų, uostėme tyrą orą. Buvo nuostabu, puikiai pailsėjome, nesinorėjo grįžti į miestą.

Svarbiausias šio projekto tikslas buvo įgyvendintas. Eksperimentavome, praktiškai ištyrėme gamtą, bendradarbiavome, mokėmės vokiškai. Ačiū prie šio projekto prisidėjusiems žmonėms.

 

Šiaulių Jovaro progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lina Juškevičienė

Šaltinis: null