Ryšys su Vinco Kudirkos mokykla nenutrūko

Šiemet balandžio 5 d. sukanka 110 metų, kai gimė Irena Tarabildaitė – Ruseckienė. Gimusi 1907 m. balandžio 5 d. Rygoje, užaugo Raguvoje su keturiais broliais. 1925 m. baigusi Panevėžio mokytojų seminariją mokytojavo. Ištekėjusi už Juozo Rusecko apsigyveno Šiauliuose ir dirbo pradinių klasių mokytoja dr. Vinco Kudirkos pradžios mokykloje, kuriai 1933-1940 m. vadovavo jos vyras. Juozas Ruseckas prisimenamas kaip aktyvus visuomenininkas, pavyzdingas mokyklos vedėjas, kuriam neturėjo jokių priekaištų reiklūs mokyklų inspektoriai. Atėjus sovietinei valdžiai J. Ruseckas 1941 m. buvo nuteistas ir ištremtas į lagerį Komijos ATSR, ten 1943 m. neaiškiomis aplinkybėmis mirė.

Jo žmona Irena Tarabildaitė – Ruseckienė su dukrelėmis Danguole ir Giedre pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Moteris buvo aktyvi lietuvių bendruomenės narė, įkūrė pirmą skautų skiltį, iki pensijos dirbo draudimo kompanijoje, užaugino ir į mokslus išleido abi savo dukras.

2002 m. rugpjūčio 16 d. J. Rusecko duktė Giedrė Ruseckaitė – Mickus su sūnumi Raimundu buvo atvykę iš Kalifornijos į Lietuvą, lankėsi Vinco Kudirkos mokykloje, pabuvojo ir prie tėvelio kalinimo įstaigų Šiauliuose bei Kaune.

Šiomis dienomis į Šiaulių Vinco Kudirkos progimnaziją iš tolimos Kalifornijos atskriejo velykiniai sveikinimai progimnazijos bendruomenei ir laiškas, kurį parašė ponia Giedrė Ruseckaitė – Mickus. Ji pasidalijo prisiminimais apie savo mamą Ireną Tarabildaitė –Ruseckienę, atsiuntė jos nuotraukų. Miela skaityti šiuos laiškus, nes nors užaugo ne Lietuvoje, ponia Gražina Ruseckaitė – Mickus rašo gražia, taisyklinga lietuvių kalba.

Rita Samoškienė