Šiauliuose – lenktynės automobiliu, autobusu ir dviračiu

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kiekvieną rugsėjį visose Europos Sąjungos šalyse rengiama Europos judumo savaitė – didžiausia darnaus judumo kampanija pasaulyje. Jos renginiai vyksta rugsėjo 16–22 d. Rugsėjo 22-oji daugelyje Europos miestų tradiciškai skelbiama Diena be automobilio. Šia kampanija siekiama skatinti Europos šalių vietos valdžios institucijas diegti ir populiarinti darnias transporto sistemas bei raginti gyventojus keisti savo įpročius – aktyviau išbandyti keliavimo automobiliu alternatyvas: naudotis visuomeniniu transportu, važiuoti dviračiais, eiti pėsčiomis ir taip prisidėti prie triukšmo, oro taršos, energijos suvartojimo ir eismo spūsčių mažinimo.

 

Kasmet Europos judumo savaitė skiriama tam tikrai temai, susijusiai su darniu judumu. 2017 m. tema – „Tausus, dalijimusi grįstas ir išmanus judumas“. Savaitės metu bus skatinama dalytis transportu ir atkreipiamas dėmesys į tausesnes, aplinkai ir sveikatai palankias transporto rūšis. Išmanios transporto technologijos taip pat gali supaprastinti dalijimąsi. Žmonės raginami naudotis dalijimusi grįsto judumo galimybėmis keliaudami tiek miestuose, tiek tarp miestų bei priemiesčiuose.

 

Dalydamasis pasieksi daugiau

Dalijimusi grįstas judumas, pagrindinė 2017 m. Europos judumo savaitės tema, yra bendro vartojimo ekonomikos dalis. Bendrojo vartojimo ekonomika Europos Komisijos 2016 m. komunikate apibrėžiama kaip „verslo modeliai, pagal kuriuos vykdyti veiklą padedama pasitelkiant bendradarbiavimo platformas, kuriomis suteikiama atvira rinka laikinam prekių ir paslaugų, kurias dažnai teikia privatūs asmenys, naudojimui“.

Pagrindinis dėmesys tenka prekių naudojimui, o ne jų įsigijimui. Paslaugų teikėjai savo prekes, turtą ar įgūdžius įvairiems vartotojams siūlo per tarpininkų platformas.

Dalijimasis tapo svarbus ir judumui mieste. Juk dalytis automobiliu kur kas pigiau negu naudoti nuosavą transporto priemonę. Tai lemia namų ūkių perkamosios galios augimą, nes nebereikia įsigyti ir išlaikyti automobilio.

„Swiss Mobility Academy“ organizacija, kasmet rengianti „Wocomoco“ („WOrld Collaborative MObility COngress“) Europos lygmens konferenciją dalijimusi grįsto judumo klausimais, dalijimusi grįsto judumo (arba kooperacinio judumo) sąvoką apibrėžia taip: „Bendrojo judumo srityje daugiausia dėmesio skiriama bendroms kelionėms, transporto rūšims ir infrastruktūrai. Greta bendrojo ir asmeninio transporto atsiranda nauji bendradarbiavimu grįsti tinklai, skatinantys rinktis ne nuosavus automobilius, o naujus judumo būdus“.

 

Kas yra dalijimasis transporto priemonėmis?

Dalijimusi grįstam judumui reikalingas bent vienas išmanusis elementas – tarpinė platforma, suteikianti galimybę dalytis transporto priemonėmis. Ši platforma dažniausiai būna interneto svetainė arba mobilioji programėlė, leidžianti registruotiems naudotojams užsisakyti ir sumokėti už naudojimąsi transporto priemone – automobiliu ar dviračiu, rezervuoti kelionę bendru automobiliu ar taksi, užsisakyti mikroautobusų paslaugas.

Vartodami sąvoką „dalijimusi grįstas judumas“, kalbame apie dalijimąsi automobiliais, dviračiais, dviratėmis motorinėmis priemonėmis ar panašiomis transporto priemonėmis. Taip pat turimos omenyje taksi užsakymo platformos ir bendros kelionės (arba bendras automobilio naudojimas). Nors tradicinis viešasis transportas nėra laikomas šios koncepcijos dalimi, kokybiška viešojo transporto sistema yra būtina dalijimusi grįsto judumo sistemos veikimui ir plėtojimui.

 

Kad dalijimusi grįstas judumas būtų palankus aplinkai

Transporto sektorius išskiria beveik ketvirtį visos šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos Europoje. Tai pagrindinė taršos miestuose priežastis.

Dalijimusi grįstas judumas gali sumažinti transporto priemonių kelyje skaičių. Transporto mokslinių tyrimų tarybos atlikto tyrimo duomenimis, kiekvienas dalijimuisi skirtas automobilis nuosavų automobilių skaičių kelyje sumažina maždaug 15 vienetų, o prie programos prisijungę dalijimosi automobiliais sistemų nariai vairuodami nuvažiuoja vidutiniškai 40 proc. mažiau kilometrų. Naudojant netaršias transporto priemones arba skatinant aktyvų judumą galima dar labiau padidinti bendrojo judumo teigiamą poveikį aplinkai.

Kad judumas mieste būtų palankesnis aplinkai, privalome sumažinti bendrą motorinių transporto priemonių nuvažiuojamų kilometrų skaičių. Tai reiškia, kad reikia skatinti dažniau rinktis alternatyvias transporto rūšis, pavyzdžiui, ėjimą pėsčiomis, važiavimą dviračiu ir viešuoju transportu (mažiau išmetamųjų teršalų vienam asmeniui, palyginti su nuosavu automobiliu). Keliuose važinėjantys autobusai, sunkvežimiai, taksi, automobiliai ir kitos transporto priemonės turėtų būti tausesnės.

 

Dalijimusi grįsto judumo paslaugos leidžia žmonėms dažniau rinktis ne nuosavą automobilį, o keliones dviračiais, viešuoju transportu, bendrai užsakomomis transporto priemonėmis arba šių keliavimo būdų derinį. Palyginti su nuosavais automobiliais, transporto parkų (pavyzdžiui, automobilių, kuriais dalijamasi, parkų) priemonės dažniau būna varomos elektra, gamtinėmis dujomis ar vandeniliu.

 

Dalijimosi dviračiais sistemos: dalijimosi ir aktyvių kelionių derinys

Dalijimosi dviračiais paslaugų naudotojai gali už nedidelį mokestį pasiimti dviratį iš stotelės (daugelyje miestų registruotiems naudotojams pirmosios minutės yra nemokamos) ir palikti jį bet kurioje kitoje to paties miesto stotelėje. Kai kuriuose Europos miestuose sukurtos ir laisvosios dviračių sistemos, kuriose nėra stacionarių dviračių paėmimo ir palikimo stotelių. Dalijimasis dviračiais apima tris pagrindinius darnaus judumo mieste veiksnius: tai aplinkai nekenkiantis, išmanus ir dalijimusi grįstas sprendimas.

 

Dalijimasis automobiliais

Dalijimasis automobiliais Europos miestuose yra labiausiai paplitusi bendrojo judumo forma. Jos principas labai paprastas: žmonėms nebūtina įsigyti ir prižiūrėti nuosavą automobilį – jį galima užsisakyti ir išsinuomoti konkrečiai kelionei. Galimi šios sistemos pranašumai įspūdingi tiek išlaidų (naudotojams), tiek užimamos vietos (visuomenei) atžvilgiu. Nuosavi automobiliai vidutiniškai 95 proc. laiko būna ne kelyje, o stovėjimo aikštelėse. Dalijimosi automobiliais sistemos greitai tobulėja ir nuolat papildomos tausumo ir (arba) išmaniaisiais elementais.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti Europos judumo savaitės renginiuose

 

Europos judumo savaitės renginiai organizuojami ir Šiauliuose:  Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyrius miesto ikimokyklinėse įstaigose inicijuoja akciją „Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu oru!“, kurios tikslas raginti vaikų tėvelius prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, skatinti atvykimą į ugdymo įstaigą pasirinkta aplinkos neteršiančia transporto priemone (pvz.: dviratuku, paspirtuku, riedučiais ar tiesiog pėsčiomis). Akcijos dalyviai savo pasirinktą transporto priemonę ar avalynę pasipuoš balionais, kaspinais ir kt., o ikimokyklinių įstaigų darbuotojai tą dieną organizuos vaikams smagią aktyvią fizinę veiklą (varžybas, estafetes ir/ar kt.), panaudodami turimas atvykimo į darželį priemones. Nuo mažens ugdomas vaikų sąmoningumas apie fizinio aktyvumo naudą jų sveikatai, apie švarios aplinkos išsaugojimo reikšmę yra labai svarbus, nes vaikystėje susiformavęs supratimas juos lydi visą gyvenimą.

Rugsėjo 22 d. Renginio programa

09:30–9:55 val. Lenktynės automobiliu, autobusu ir dviračiu. Startas Architektų g. 1, stotelė „Nuklonas“. Finišas skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės pastato.

Norinčius dalyvauti lenktynėse, t.y. vykti autobusu, prašome susisiekti el. paštu toma.vilutiene@siauliai.lt, tel. 500 528. Autobuse vietų skaičius ribotas.

10:00–10:10 val. Renginio organizatorių sveikinimas.

10:10–10:25 val. Visuotinė mankšta skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės.

10:30–11:00 val. Estafetės su dviračiais skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės. Kviečiame, pagal galimybes, atvykti dviračiais, kuriuos Policijos bendruomenės grupė galės pažymėti.

Renginio metu skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės

  • Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnų grupė NEMOKAMAI žymės dviračius, mokys saugaus eismo.
  • Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija atliks demonstracinius aplinkos triukšmo tyrimus.

Šiais metais Aplinkos ministerija kartu su susisiekimo ministro sudaryta Dviračių transporto komisija ketina apdovanoti Lietuvos įstaigas ir institucijas, kurios skatina darbuotojus keliauti į darbą aplinkai palankiomis transporto priemonėmis bei vykdo veiklas, skirtas Europos judumo savaitei paminėti bei daugiausiai kilometrų Judumo savaitės metu nuėjusius ir nuvažiavusius žmones (tai bus nustatyta naudojant specialias mobiliąsias programėles).

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kviečia Lietuvos miestų ir miestelių gyventojus aktyviai dalyvauti Europos judriosios savaitės (rugsėjo 16–22 d.) renginiuose ir prisidėti prie akcijos „Mieste – be savo automobilio!“ – bent šią dieną palikti automobilį kieme ir keliauti kitomis transporto priemonėmis: dviračiais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis, eiti pėsčiomis arba rinktis viešąjį transportą, išbandyti dalijimosi transporto priemone paslaugas, o važiuojant nuosavu automobiliu pavežti kaimyną ar kolegą ir taip mažinti transporto spūstis bei taršą, skatinti fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą. Darbdavius kviečiame skatinti savo darbuotojus keliauti į darbą dviračiais, eiti pėsčiomis arba naudotis viešuoju transportu.