Šiauliuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Vakar Gedulo ir vilties dienos minėjime „Traukinio vagonais į nežinią“ prie geležinkelio rampos vyko žuvusiųjų masiniuose trėmimuose pagerbimas. Renginyje dalyvavo ir savo mintimis dalijosi Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šiaulių filialo valdybos narys Valentinas Kemėšis, Prisikėlimo apygardos vadas, tremtinys Juozas Mocius ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Elzbieta Bagdonienė. Renginio metu muzikinį foną kūrė Buvusių politinių tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremtinys“, skautai ir kanklininkių grupė „Sunny“, o moksleiviai surengė išskirtinį meninį etiudą „1941–1947–1953“, kuriame atskirais simboliais pavaizdavo tremtinių patirtus vargus.

Po minėjimo renginio dalyviai buvo pakviesti į  Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, kur vyko šventos Mišios, o po jų – Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ (meno vad. E. Kaveckas) ir Šiaulių kamerinio orkestro (meno vadovas R. Šumila) koncertas.

 

Editos Varkalienės nuotr.