Sudėliota miesto parko dėlionė

Šiaulių suaugusiųjų mokykla yra įsikūrusi prie Centrinio miesto parko. Tai miesto plaučiai, padedantys šiek tiek išvalyti Žemaitės gatve judančių automobilių taršą. Tai vieta, kurioje mūsų mokiniai pailsi pertraukų ar „langų“ tarp pamokų metu, kur organizuojame kai kuriuos mokyklos renginius. Neatsitiktinai 2017-ųjų pradžioje dairantis idėjų aplinkosauginei veiklai, mūsų žvilgsniai nukrypo į žaliąjį kaimyną. Panorome į parką pasižiūrėti daugeliu žvilgsnių – kokia jo taršos situacija, kokia jo istorija ir šiandieninė vieta miesto struktūroje, ar jis tik poilsio, ar ir sporto, ir kitų judrių veiklų vieta? Tarsi dėlionės žaidime panorome išvysti vientisą miesto parko veidą. Savivaldybei paskelbus aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursą, pateikėme projektą „Miesto parko dėlionė“ ir jį laimėjome (sutarties Nr. SŽ-710/SU-9). Nuo pavasario iki rudens pabaigos įgyvendinome savo aplinkosaugines idėjas.

Pradėję naujus mokslo metus organizavome sportinis greitąjį ėjimą. Projekto dalyviai ne tik sveikatinosi tyrame ore, tačiau ir susibūrė labdaringai akcijai „Dvikojai už keturkojus“ – sportuodami su savimi turėjo gyvūnų maisto pakelį, skardinę, kurie renginio pabaigoje buvo sukaupti ir pasilikti artimiausiai išvykai į gyvūnų prieglaudą.

Ypatingas ir šiek tiek paslaptingas buvo susitikimas su kinologu. Į jį pakvietėme vakarais besimokančius mokinius. Sutemus rinkomės dresūros mokykloje, kuri įsikūrus kaimynystėje, kitapus gatvės. Mokiniai stebėjo gyvūnų ir jų šeimininkų užsiėmimą, po jo smalsiai pasikalbėjo ir su šunų šeimininkais, ir su kinologu. Praplėtėme supratimą apie atsakomybę laikant keturkojį, jį dresuojant bei su juo sugyvenant gyvenamųjų rajonų bei miesto žaliųjų plotų aplinkose.

Mokyklos skyriuje Šiaulių tardymo izoliatoriuje esama labai ribotų galimybių, kaip įtraukti besimokančius sulaikytuosius bei nuteistuosius į mokyklos projektinę veiklą. Į ankstesnius aplinkosaugos projektus šie asmenys įsitraukė sukaldami inkilų, lesyklėlių. Šiame projekte jiems teko meistrauti namelius gyvūnų prieglaudos globotiniams. Taigi mokyklos mokiniai vyko į gyvūnų globos įstaigą (VšĮ „Šiaulių letenėlė“) su įvairia parama. Nuvykę skyrė laiko gyvūnų socializacijai – pavedžiojo gyvūnus, pabendravo su jais. Tokios išvykos tampa nuolatinėmis, nes mokiniai nuosekliai plėtoja su įstaiga užmegztus ryšius, ugdosi sąmoningumą, kaip spręsti beglobių gyvūnų problemas.

Biologijos ir chemijos mokytojos sudomino mokinius oro taršos tyrimo metodais, kuriuos galima takyti čia pat, miesto parke. Kiek neįprastai skambantys „kerpių metodas“, „klevo lapų juodulių tyrimo metodas“, „eglių spyglių tyrimo metodas“, „statistinė pravažiuojančių automobilių analizė“ paskatino mokinius atlikti tyrimus. Pagal juos parengti pranešimai skaityti konferencijoje „Gamta – mūsų visų bendri namai“, kuri vyko spalio 4 d. – per Pasaulinę gyvūnų dieną – Šiaulių suaugusiųjų mokykloje. Pranešėjų atsakomybė už savo atliktus tyrimus, klausimų ir atsakymų srautas pavertė šį renginį ypatinga mokslo ir dalyvių dialogo švente.

Vienas baigiamųjų projekto renginių – pasisvečiavimas pas kaimynus. Žemaitės gatvėje, kurioje įsikūrusi mūsų mokykla, esama pedagoginės, socialinės, kultūrinės paskirties įstaigų. Viena jų – viešoji įstaiga „Motinos Teresės šeimų namai“, kurioje įkurtas vaikų dienos centras. Mūsų mokyklos mokiniai, nuvykę į šią įstaigą, pademonstravo mažiesiems dienos centro lankytojams, ką įdomaus, sveiko ir naudingo galima veikti tyrame ore, šalia įsikūrusiame miesto parke.

Miesto parko dėlionę sudėliojome. Metas naujiems iššūkiams!

Projekto rėmėja – Šiaulių miesto savivaldybė.

Rasa Dumčiūtė,
projekto vadovė