Naujas padalinys – miesto stebėjimui

Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė skirti etatus, reikalingus kuriamam naujam padaliniui – koordinaciniam centrui. Prieš keletą dienų buvo pristatytos ir šio centro funkcijos. Galimybė tokiam centrui atsirado kartu su latviais įgyvendinant projektą „Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“, kurio vienas iš uždavinių – koordinacinio socialinės informacijos ir operatyvaus valdymo centro įkūrimas Šiaulių mieste.

Šiaulių miesto savivaldybę konsultavę ekspertai įvertino miesto ūkio, civilinės saugos, viešosios tvarkos paslaugų teikimo, valdymo procesus ir pasiūlė optimaliausią šių paslaugų organizavimo modelį – koordinacinio centro įkūrimą. Numatoma, kad steigiamas Miesto koordinavimo skyrius galėtų rūpintis miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimu, eismo kontrole, civiline sauga ir viešąja tvarka, miesto išorinio apšvietimo valdymu ir priežiūra, teritorijų priežiūra, avarinių situacijų valdymu, viešojo transporto valdymu, viešųjų pastatų priežiūra ir kt. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, sričių, kurias kuruos steigiamas centras, vis daugės.  

Projekto lėšomis Šiaulių miesto savivaldybėje įrengtos modernios darbo vietos, sumontuota šiuolaikiška teritorijų stebėjimo įranga – vaizdo siena, nutiesti šviesolaidžiai, naujos gyventojų perspėjimo sistemos, taip pat atnaujinta 16 senesnių vaizdo kamerų ir sumontuota 16 naujų, penkios iš jų (sumontuotos prie įvažiavimų į miestą) gali fiksuoti valstybinius transporto priemonių numerius.

Pasak naują įrangą diegusios bendrovės atstovų, skaitmeninė sistema pati analizuoja įrašomą vaizdą ir automatiškai informuoja darbuotojus apie galimus pažeidimus. Pagal su sistema dirbančių darbuotojų suformuotą užduotį, gali būti fiksuojami transporto priemonių parkavimo pažeidimai, pavojingi manevrai, išsiskiriantis greitis, automatiškai bus ieškoma policijos paieškoje esančių automobilių. Statistiniai duomenys galės tarnauti ir planuojant šaligatvių ar gatvių modernizavimą, galima bus nesunkiai įvertinti pėsčiųjų ir automobilių srautus tam tikrose atkarpose ar sankryžose. Sistema taip pat analizuos netipinius garsus, galės identifikuoti, pavyzdžiui, sprogimo ar garsaus riksmo šaltinį.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėjos Diana Grigienės teigimu, koordinacinis centras rūpinsis ir interneto platformos „Tvarkau miestą“ kuravimu. Paskutiniu laikotarpiu internetu Savivaldybė gavo jau ko ne tūkstantį signalų apie įvairias problemas mieste, todėl labai svarbu, kad gyventojų pateikta informacija būtų kuo skubiau įvertinama, į ją būtų operatyviai reaguojama.

Pasak Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vadovės Eglės Bružienės, centro darbuotojai galės kontroliuoti ir gatvių valymo, mišinio barstymo darbus žiemos metu. Reaguojant į gyventojų signalus ir vaizdo kamerų informaciją, bus operatyviau įvertinti pavojingi eismui ruožai, ten nusiųsta valymo technika. Budėtojai taip pat puikiai matys kiekvienos valymo mašinos judėjimo maršrutą, ekrane realiu bus laiku teikiama ataskaita apie tai, kurie ruožai buvo barstomi, kur buvo naudojama šluota, kur sniegas nustumdytas.

Koordinaciniame centre bus galima stebėti ir viešųjų miesto pastatų situaciją. Jau dabar dalyje įstaigų (apie 60 pastatų) yra įdiegti elektroniniai inžinerinių sistemų stebėjimo moduliai, temperatūros davikliai. Atsakingas darbuotojas kompiuterio ekrane mato duomenis apie šilumos energijos, šalto vandens, elektros energijos vartojimą realiu laiku, periodiškai fiksuojama vidaus patalpų temperatūra. Tai leidžia ne tik aiškiai ir paprastai skaičiuoti pastatų išlaikymo kaštus, bet ir itin operatyviai reaguoti, kai gaunami duomenys informuoja apie avariją ar gedimą.

Į kuriamą centrą iš kitų Savivaldybės skyrių numatoma perkelti funkcijas, susijusias su viešosios tvarkos palaikymu, miesto priežiūra ir tvarkymu, avarinių situacijų valdymu. Pasak administracijos direktoriaus Antano Bartulio, centras turės ir atskirą telefono liniją, kuria gyventojai galės informuoti apie įvairiausias problemas mieste.

Miesto koordinavimo skyriuje numatoma įsteigti 9 pareigybes.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija