Dainų progimnazijoje surengta mokinių konferencija ,,Vardan tos Lietuvos‘‘

,,Gamtinė bendrija, netgi susaistyta dvasiniais simboliais, šnekanti viena kalba ir gyvenanti vienoje teritorijoje, dar nėra tauta. Tauta yra sąmoningų, t. y. laisvų ir mąstančių individų junginys. Ne tauta yra tautinės savimonės priežastis, o priešingai: tautinė savimonė yra tautos atsiradimo prielaida.‘‘ (A. Šliogeris)

Kiekviena grupė yra savotiška niša, kurioje žmogus gali ieškoti bendrų interesų. Tautiškumas psichologiškai reiškia sąmoningą savęs priskyrimą tam tikrai tautai. Norint vadintis lietuviu, nepakanka būti kilusiam iš Lietuvos, mokėti kalbą, žinoti istoriją bei papročius – reikia save laikyti lietuviu. Tauta egzistuoja tol, kol ji save suvokia kaip tautą.

Kovo 16 d. Dainų progimnazijoje  susirinko Šiaulių miesto ir rajono moksleiviai į tradicinę konferenciją ,,Vardan tos Lietuvos‘‘. Iš viso dalyvavo 10 progimnazijų ir gimnazijų, specialiojo ugdymo centro, Šiaulių PRC technologijų skyriaus  pranešėjų.

Pranešimuose atsispindėjo įvairi ir aktuali tematika: žinomi ir mažiau žinomi istoriniai faktai, mokyklos vaidmuo pilietinės savimonės ugdyme, vaikų nuomonė apie emigracijos problemas, lietuviškų vardų grožis, savosios tapatybės paieškos, lietuvių kalbos naudojimas virtualioje erdvėje, savo šeimos istorijos paieškos, praeities ir ateities dermės paieškos pasirenkant profesiją.

Dalyviai susižavėję apžiūrėjo profesinio rengimo centro auklėtinių parodą ,,Darbai iš odos‘‘. Konferencijos pabaigoje visi galėjo pasitikrinti savo žinias viktorinoje ,,Lietuva (žinomi ir nežinomi faktai)‘‘. Džiugu, kad mokiniai domisi Lietuvos aktualijomis, geba ne tik sklandžiai dėstyti mintis, bet ir kūrybiškai mąstyti. Tokios konferencijos padeda jaunimui formuoti moralines vertybes ir kritinį mąstymą, ugdo pilietiškumą ir patriotizmo jausmą.

Informaciją parengė etikos mokytoja metodininkė Valentina Volkovienė

Šaltinis: null