Pristatoma A. Lukšo knyga „Laisvės istorijos mozaika“ ir susitikimas su R. Terlecku

 

2016 m. kovo 29 d., antradienį, 17 val. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyks žurnalisto Aro Lukšo knygos „Laisvės istorijos mozaika“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius ir „Lietuvos žinių“ vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas. Renginys nemokamas.

Dienraštis „Lietuvos žinios“ išleido žurnalisto A. Lukšo straipsnių rinktinę „Laisvės istorijos mozaika“, kurioje pateikiama svarbiausių Lietuvos įvykių apžvalga ir jų priežastys nuo 1918 iki 1934 m., padedančios suvokti valstybės raidą.

Autorius remiasi Lietuvos ypatingojo ir kitų archyvų dokumentais, to meto Europos leidinių publikacijomis bei įvykių liudytojų atsiminimais. Puslapiuose atgyjanti istorija primena 1918 m. vasario 16 d., Lietuvos Tarybos sprendimą kviesti karūnuotis Viurtembergo hercogą, Mažosios Lietuvos veikėjų paskelbtą Tilžės aktą, 1919 m. kovo 24 d. Versalio taikos konferenciją. Kituose skyriuose rašoma apie Vilniuje siautėjusių bolševikų siekius matyti Lietuvą sujungtą su Baltarusija ir pavadintą Litbelo vardu. Detaliai aprašoma 1920 m. gegužės 15 d., kai Lietuva tapo demokratine parlamentine respublika, kovotojų mūšiai su bermontininkais ir bolševikais. Skaitytojai taip pat turės progos prisiminti garsiąją E. Neumanno ir T. Sasso bylą.

Lukšas yra vadinamas geriausiu istorinėmis temomis rašančiu žurnalistu. Nuo 2008 m. jis kiekvieną savaitę spausdina rašinius apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius.

Knyga iliustruota niekur neskelbtomis Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotraukomis.

Per renginį bus galima įsigyti A. Lukšo knygą „Laisvės istorijos mozaika“ ir 2012 m. išleistą knygą „Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo Seimo nariai. Glaustos biografijos“ (sudarytojas Klaudijus Driskius, Atkuriamojo Seimo narių biografijų autorius Aras Lukšas).

Šaltinis: null