Dainų progimnazijoje surengta respublikinė mokytojų konferencija

Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese“. Konferencijos tikslas – tobulinti mokinių poreikius tenkinančių edukacinių aplinkų kūrimą, pateikti praktinių pavyzdžių apie informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą kuriant ugdymo/si aplinkas.

Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš visos Lietuvos: Šilutės rajono Kintų miestelio, Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos mokyklų.  Mokytojai dalinosi gerąja pedagogine patirtimi, kuriant saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią edukacinę aplinką.

Šiaulių universiteto profesorė dr. Aušra Kazlauskienė, docentės dr. Ramutė Gaučaitė ir Rasa Pocevičienė kalbėjo apie Savivaldaus mokymosi sistemos kaip prielaidos šiuolaikinės didaktikos kaitai svarbą.  Šiaulių Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Bliūdžiuvienė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jūratė Valionienė supažindino mokytojus su „Robotel“ kalbų laboratorijos galimybėmis. Biologijos mokytoja metodininkė Vilma Jasevičienė vedė praktinį užsiėmimą 3D kabinete tema „3D pamoka – vienas iš kelių į motyvuotą mokymąsi“. BMK (Biznio mašinų kompanija) atstovai supažindino konferencijos dalyvius su naujausiais komunikacijos technologijų išradimais, padedančiais atskleisti mokinių gebėjimus, pamokos medžiagą dėstyti įdomiau, kūrybiškiau.

Konferencijos dalyviai sutiko, kad pokyčiams palankios ugdymo/si aplinkos kūrimas ar edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo/si procese padeda mokiniui tobulėti, atskleisti save, savo gabumus, išsikelti tikslą ir jo siekti. Juk  mokinio sėkmę lemia ne tik aukšti akademiniai pasiekimai. Jam svarbu ugdytis socialinę kompetenciją, gebėjimą gyventi ir prasmingai veikti bendruomenėje, įgyti pasitikėjimą savimi ir kitais, suvokti savo stiprybes.

Mokytojai džiaugėsi, kad kolegų patirtis paskatins kūrybiškiau pažvelgti į ugdymosi procesą, paieškoti naujų ugdymosi metodų netradicinėse erdvėse.

Andžela Valaikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė