ERASMUS+ projektas Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla naujus mokslo metus pradėjo su ERASMUS+ projektu „Inovatyvios tarpdalykinės pamokos“ (angl. Innovative cross-curricular lessons). Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąją patirtimi keliant bendravimo kompetenciją užsienio kalba bei tobulinant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo kompetencijas. Projektas truks trejus metus, per kuriuos šešios švietimo įstaigos iš skirtingų šalių (Lietuvos, Turkijos, Graikijos, Italijos, Rumunijos ir Bulgarijos) į ugdymo procesą įtrauks projekte numatytas veiklas ir dalyvaus tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptariamos tolimesnės veiklos, vyko šių metų lapkričio 25 – 28 dienomis Turkijoje, Canakkale mieste. Šiaulių „Saulės“ pradinę mokyklą susitikime atstovavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė, projekto koordinatorė mokykloje Ilona Virmauskienė, socialinė pedagogė Greta Šiaučiulytė, muzikos mokytoja Sonata Markušenkienė ir pradinių klasių mokytoja Eralda Piktūrnienė. Susitikimo metu projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Turkijos švietimo sistema dalyvaudami diskusijoje su švietimo ir politikos atstovais bei dalyvauti ugdymo procese Umurbey pagrindinėje mokykloje.

Projekto metu numatomi penki susitikimai, kurių metu švietimo įstaigų atstovai tobulins IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo kompetencijas. Lietuvoje projekto dalyviai lankysis 2018 metų rudenį.

Socialinė pedagogė Greta Šiaučiulytė