Kai kurios savivaldybės įmonės uždirbo mižiniškus pelnus. „Šiaulių energija“ pernai skaičiavo 3 mln. eurų pelną

Miesto savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos pristatė administracijos direktoriui Eduardui Bivainiui praėjusių metų veiklos rezultatus. Administracijos vadovo vertinimu bendra situacija yra nebloga ir išlieka stabili.

„Savivaldybės įmonės teikia viešąsias paslaugas. Stengiamės, kad jų įkainiai miesto gyventojams būtų kuo mažesni, todėl natūralu, kad ir pelnai negali būti dideli“, – komentavo E. Bivainis.

Ekonomikos skyriaus vedėja Kristina Šmidtienė pranešė, kad didžioji dalis įmonių praėjusiais metais dirbo pelningai. Didžiausią grynąjį pelną – beveik 3 milijonus eurų – pernai skaičiavo bendrovė „Šiaulių energija“. „Šiaulių vandenų“ pelnas siekia kiek daugiau, nei 700 000 Eur. Pelningai praėjusiais metais dirbo „Šiaulių gatvių apšvietimas“, „Pabalių turgus“, „Bendrabutis“. UAB „Busturas“ ir įmonė Šiaulių oro uostas taip pat vardija 100-200 tūkst. Eur pelnus, tačiau juos pasiekti pavyko tik gavus daugiau nei po 400 tūkst. dotacijų ir Savivaldybės biudžeto.

Nuostolingai dirba tik „Šiaulių turgus“ ir „Žiburio knygynas“. Savivaldybė yra paskelbusi „Šiaulių turgaus“ akcijų  privatizavimą. E. Bivainis lauks „Žiburio knygyno“ vadovų planų, kaip optimizuoti darbą, kad nebūtų nuostolingas.

Ekonomikos skyriaus vedėja konstatavo, kad iš trijų miesto savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pelningai dirbo tik viena – Turizmo informacijos centras. Šiaulių regiono plėtros agentūros ir Šiaulių verslo inkubatoriaus veikla praėjusiais metais nebuvo sėkminga, tačiau tam, anot K. Šmidtienės, yra objektyvios priežastys. Pasibaigus ES struktūrinių fondų finansavimo etapui, dar neprasidėjo naujojo 2014-2020 m. finansavimo etapo projektų įgyvendinimas, todėl minėtos įstaigos neturėjo pakankamai pajamų.

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei įstaigų 2015-ųjų veiklos ataskaitos kitą mėnesį bus teikiamos tvirtinti miesto Tarybai.

Šaltinis: null