Kelių remontui Šiauliuose – 6 milijonų eurų

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia, kad 2018 metų savivaldybės biudžete, kurio apimtis net 142 milijonai eurų, didelis dėmesys skiriamas Šiaulių infrastruktūros gerinimui – kelių remontui, priežiūrai, renovacijai. Pridėjus ir ES lėšas bei valstybės skiriamas lėšas, iš viso tam bus skirta gerokai virš 6 milijonų eurų. Kokie darbai ir kada bus vykdomi jam aktualioje gatvėje, jau gali sužinoti kiekvienas šiaulietis.

Tiek tęstinius, tiek naujus projektus pristačiusi Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė sako, kad darbų šiais metais numatoma išties daug. Einamiesiems darbams, kurie finansuojami iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių priežiūros programai skiriamų lėšų, numatyta apie 4 mln. eurų. Tiesa, į šią sumą dar neįtrauktas tikslinis finansavimas, kurio suma, planuojama, bus apie 600 000 Eur.

Taigi, už daugiau nei 4 milijonus žadama daugiausia vykdyti tęstinius projektus, pradėtus 2017 metais.

Šiemet bus vykdoma Lyros-Gardino g. sankryžos rekonstrukcija, įrengiant žiedinę sankryžą. Pernai buvo parengtas projektas, šiuo metu jis baigiamas derinti, rengiami viešojo pirkimo dokumentai rangos konkursui. Tuo pačiu laikotarpiu planuojama atlikti visos Lyros gatvės paprastąjį remontą, sutvarkant šaligatvius ir gatvės dangą, o Lyros – Gegužių gatvių sankryžoje atnaujinti šviesoforinį valdymą. Darbai planuojami nuo liepos mėnesio. Pasak E. Bružienės, pietiniame miesto rajone šiais metais tai bus neabejotinai vienas iš didžiausių projektų.

Žadama tęsti ir Tilžės gatvės remontą, kur šiuo metu danga itin prasta, provėžuota. Bus vykdomas Tilžės gatvės kapitalinis remontas nuo Jablonskio iki Gardino gatvės. Šiuo metu vykdomas projektavimas. Rangos darbus planuojama pradėti rugpjūtį.

Vienas iš didžiausių objektų, projektuotų dar pernai – Bačiūnų gatvės rekonstrukcija. Šiems darbams dar laukiama tikslinio finansavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Šiemet planuojama gauti dalį pinigų – tuomet būtų galima pradėti pirmąjį etapą. Jis apima apie 1 km atkarpą nuo Pramonės gatvės tolyn, Rėkyvos link.

Kaip tęstinis projektas, siekiant užtikrinti Prisikėlimo aikštės remonto tęstinumą bei sutvarkyti jungtis tarp Prisikėlimo aikštės ir Didždvario parko, bus vykdomas Varpo bei Gluosnių gatvių kapitalinis remontas, sutvarkant šaligatvius ir gatvės dangas. Darbai turėtų prasidėti rugpjūtį.

Jau šiemet bus rengiamas projektas J. Basanavičiaus gatvės kapitaliniam remontui nuo miesto ribos iki Vaidoto gatvės, tačiau darbai bus vykdomi 2019 – 2020 metais.

Kalbant apie mažesnes, tačiau gyventojams labai svarbias gatves, tęsiami 2017 metais pradėti darbai pagal Naujų gatvių įrengimo individualių namų kvartaluose programą. Bus vykdomas Traidenio ir Lizdeikos gatvių įrengimo 2 etapas. Pagal šią programą yra įrengiamos tik pačios gatvės, su žvyro danga. Asfaltavimas vykdomas pagal kitą programą. Tačiau prie Traidenio g. asfaltavimo (apie 300 metrų atkarpos) gyventojai prisideda savomis lėšomis. Su gyventojais jau pasirašyta sutartis, tad pokyčių jie sulauks jau šiemet. Lizdeikos gatvės gyventojai taip pat buvo išreiškę norą prisidėti, tačiau tikslaus jų sprendimo dar laukiama.

Taip pat tęsiamas gatvių asfaltavimas pagal 2008 metais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintą programą. Šiemet planuojama parengti projektus visoms šioje programoje esančioms gatvėms, o darbus įvykdyti per 2018-2020 m. Įgyvendinant šią programą, vien 2018 metais planuojama išasfaltuoti apie 2,5 km:

– Išasfaltuoti Linkuvos, Dotnuvos, Paprūdžio, Padirsių gatves. Jų asfaltavimui jau yra parengti projektai ir turimi rangovai. Darbus vykdys skirtingos įmonės.

– Dėl dar 6 gatvių projektų parengimo asfaltavimui 2018 m. sausio mėnesį pasirašytos sutartys su projektuotojais – AB ,,Panevėžio statybos trestas“. Tai – Kybartų (nuo Šakių g. iki Vilkaviškio g.), Šakių (nuo Kalinausko g. iki Kalno g.), Prienų (nuo Šakių g. iki Kalinausko g.), Odininkų (nuo Strazdelio g. iki Vytauto g.) bei Šilų gatvės (nuo Šilų g. 32 iki Vytauto g. 35) projektavimas.

– Trims gatvėms (Pelkių g., Rėkyvos g. (nuo Žalgirio iki Dubijo g.), D. Poškos g. (nuo Rėkyvos iki Dubijos g.)) asfaltuoti vykdomas viešasis konkursas projektavimui su ranga. Konkursas yra paskelbtas ir jei pirkimo procedūros vyks sklandžiai, susipažinimas su pasiūlymais vyks vasario 26 d. Tuomet paaiškės ir kainos.

Pagal parengtus projektus 2018 m. planuojama išasfaltuoti dar papildomai 2-3 gatves (neskaičiuojant 4 gatvelių, kurioms rangovai jau parinkti). Kadangi dėl skirtingos gatvių specifikos, kiekvienos gatvės projektavimas užtrunka skirtingai, tai pirmiausia bus asfaltuojamos tos gatvės, kurioms projektai bus parengti greičiausiai likusių gatvių asfaltavimas pagal 2018 m. parengtus projektus planuojamas 2019-2020 m.

Tęsiamas gatvių asfaltavimas su gyventojų prisidėjimu. Pagal 2017 m. parengtus, bet dėl ypač lietingų orų nespėtus įgyvendinti projektus bus įrengiamas dvigubas apdaras šiose gatvėse: Panevėžio gatvės dalyje, Klaipėdos gatvėje (tarp Žagarės ir Panevėžio g.), Piktmiškio gatvėje (tarp Pramonės ir Piktmiškio g.), Miško gatvės dalyje bei Bijotės gatvėje. Iš viso tai sudaro apie 1,5 km. Darbai prasidės vos sulaukus tam tinkamų oro sąlygų.

Papildomai gyventojai yra pateikę prašymus išasfaltuoti Šiladžio, Žemynos, Pramonės g. atšakos, Šonos, Vėkės, Šatrijos, Medelyno, Žaliasodžių gatvių atkarpas. Vykdomas asfaltavimo darbų konkursas, su rangovo pasiūlymais bus galima susipažinti vasario 26 d. Jei gyventojai sutiks su rangovo pasiūlytomis asfaltavimo kainomis, šioms gatvėms dar šiais metais bus rengiami projektai, o 2019 m. vykdomi darbai.

Planuojama išspręsti jau seniai linksniuojamą, vieną didesnių miesto problemų – sutvarkyti Dvaro, Žemaitės bei Grafo Zubovo gatvių penkiašalę sankryžą. Rengiami dokumentai rangovui parinkti, kuris turės įrengti Stumbro gatvės jungtį tarp Sodo ir Žemaitės gatvių. Dvaro gatvės tęsinys nuo Žemaitės iki Sodo gatvės bus panaikintas. T.y. nebeliks penkiašalės sankryžos, bet atsiras Sodo gatvės jungtis Žemaitės gatve.

Didesnis dėmesys bus skiriamas ir šaligatvių remontui, jungčių įrengimui. Planuojama įrengti trūkstamas pėsčiųjų jungtis pėsčiųjų takuose Dainų, Pramonės (ties turgumi, nuo autobusų stotelės), Žaliūkių (iki autobusų stotelės) gatvėse. Jau parengti viešojo pirkimo dokumentai. Konkursą rangovui parinkti planuojama paskelbti per vasario mėnesį.

Numatyta įrengti pėsčiųjų taką ir automobilių stovėjimo vietas Medelyno gatvėje (nuo Vytauto g. iki Vilniaus g.), ties sporto mokykla.

Žadama atlikti paprastąjį remontą 2-3 km šaligatvių, pėsčiųjų dviračių takų. Konkrečių objektų sąrašas rengiamas.

Numatyta 2018 m. suprojektuoti pėsčiųjų-dviračių tako kapitalinį remontą Tilžės gatvėje nuo Vaidoto gatvės iki Ginkūnų kapinių. Atkarpos nuo Aušros alėjos iki Vaidoto gatvės projektas jau baigiamas rengti ir bus finansuojamas iš ES lėšų. Abiejų projektų įgyvendinimas vyktų 2018-2019 metais.

Vieni didžiųjų darbų, po kurių pokyčiais turbūt labiausiai džiaugsis pietinio rajono gyventojai – numatomi Dainų parke, nuo Gardino gatvės iki Šiaulių arenos. Žadama įrengti pėsčiųjų dviračių taką su poilsio stotelėmis ir apšvietimu. Šiuo metu baigiami rengti viešojo pirkimo dokumentai ir bus skelbiamas konkursas projektavimui su ranga. Tikslas – 2018 m. parengti projektą, o 2019 m. įvykdyti darbus. Vis dėlto, jei viskas vyks sklandžiai, projektas bus parengtas laiku, dalį darbų galbūt pavyks atlikti jau šiemet, rudenį.

Iš ES lėšomis finansuojamų projektų planuojama šiemet pradėti vykdyti, o kitąmet baigti Pakruojo gatvės rekonstrukciją (numatyta daugiau nei 2 mln. 200 000 Eur) ir Saugaus eismo priemonių diegimo projektą, kuriame numatytos priemonės saugumui gerinti. Prioritetas – juodųjų dėmių šalinimas ir teritorijų prie švietimo įstaigų saugumo didinimas. Šiam projektui šiais metais numatyta 150 000 Eur.

Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcija, bus rengiamas kelias nuo Pramonės parko iki A9 kelio. Šiuo metu jau suderinta bendradarbiavimo sutartis, laukiama kol ji bus pasirašyta. 2018 m. bus rengiamas projektas, 2019 m. planuojamas įrengimas. Taip pat ketinama įrengti jungtį LEZ teritorijoje, nuo Aviacijos gatvės iki A-9 kelio.

Šaltinis: null