Konferencija apie sėkmingą užsienio kalbų mokymą(si)

Gruodžio 6 – ąją dieną Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko IV -oji respublikinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos“. Galima pasidžiaugti, kad šiųmetinė konferencija susilaukė tikrai gausaus dalyvių ir klausytojų dėmesio iš visos šalies: Tauragės, Kretingos, Raseinių, Palangos, Klaipėdos, Kėdainių, Kupiškio ir Šaulių. Konferencijos pradžioje konferencijos svečius pasveikino progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė, vadovės Aušros Kardašienės vadovaujamas ansamblis. Plenariniame podėdyje pranešimus skaitė doc. Aina Būdvytytė, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto, Užsienio kalbų studijų katedros vedėja ir Šiaulių „Romuvos‘‘ gimnazijos vokiečių kalbos vyr. mokytoja, Šiaulių Didžvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Alla Chvostova, Edita Puzarienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė. Pranešimuose atsispindėjo kūrybiškumo ir inovacijų svarba efektyvaus mokymo(si) procese. Aktualizuota, kad būtent šios paradigmos(technologijos ir kūrybiškumas) mokymo(si) procesą padaro sėkmingesnį, efektyvesnį ir pritaiko prie šiuolaikinio pasaulio realijų, panaikindamos ribą tarp dalyko, pamokų ir kasdienio gyvenimo. Orientavimasis į kūrybiškumą padeda pasiekti, kad mokymo(si) turinys ir forma pasižymėtų įtraukimu, įtaigumu ir orientacija į gyvenimo realybę, kurioje dominuoja informacinės technologijos, įvairių sričių jungimasis ir papildymas vienas kitu, individualybės išskyrimas ir t.t.

Po kavos pertraukėlės Lietuvos užsienio kalbų mokytojų bendruomenė dalinosi gerąja savo patirtimi grupėse – pranešimus skaitė 12 užsienio kalbų mokytojų, kurie aktualizavo konferencijos pagrindinę temą „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos“. Didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė 4 meistriškumo pamokos: skaitymo ir teksto suvokimo kompetencijų ugdymas taikant skaitymo strategijas, kalbų laboratorijos Robotel Smart Class+ panaudojimas užsienio kalbų pamokose, mokymo(si) sėkmė naudojant inovatyvius ugdymo būdus (Erasmus KA1), neformaliojo ugdymo galia (Erasmus KA1). Užsienio kalbų mokytojai dalinosi sėkmingo mokymo(si) patirtimis apie tai, koks turi būti efektyvus ir sėkmingas šiuolaikinis mokymas(is), jo turinys ir formos, akcentavo mokymo(si) formų ir turinio transformacijas, kurių esminis tikslas yra tas, kad sėkmingas mokymas(is) turi priartėti prie šiuolaikinio gyvenimo ir padėti augti ir mokytis XXI amžiaus mokiniams, būti raktas į šiuolaikiškesnį ir efektyvesnį mokymą(si). Išmaniosios technologijos (kompiuteriai, interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai, išmanios lentos), mobiliųjų įrenginių pritaikymas/įjungimas į pamoką leidžia ne tik atverti gausius, naudingos informacijos klodus, bet ir paskatinti mokinių įsitraukimą, susidomėjimą ir motyvaciją mokytis.

Geriausiai konferencijos darbą įvertina dalyvių atsiliepimai: puiku bendrauti, bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi; puikūs, įkvepiantys ir motyvuojantys pranešimai; šauniai organizuotas renginys su labai įvairia patirtimi; gerai, kad konferencijoje dalijamasi praktinio darbo patirtimi. Tai rodo, kad kūrybiškumas ir inovacijos yra tas raktas, kuriuo mokytojui sėkmingai atrakinus duris, galima atliepti šiandieninio XXI amžiaus mokinio lūkesčius ir pasiekti rezultatų. Technologijų taikymas ir pedagogo kūrybiškumas, orientuojantis į globalų gyvenimą, atskirų ir įvairių disciplinų/sričių persipynimas, individualistinis/kritinis mąstymas, komandinis darbas yra tie sėkmingo mokymo(si) dėmenys, kurie veda link efektyvaus pedagogo darbo rezultato.

Informaciją parengė anglų kalbos vyr. mokytoja Toma Pocė