Kudirkiečių viešnagė Kudirkos Naumiestyje

Spalio 16 d. didžiulė 4-8 klasių mokinių delegacija lankėsi Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje, statytoje 1932 m. (net dvejais metais jaunesnė mokykla už mūsiškę!).

Čia Šiaulių kudirkiukus labai šiltai priėmė gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Aktų salėje mokiniai parodė mini koncertą, mus pasveikino mokyklos direktorius R. Eikevičius, visą laiką nuoširdžiai globojo mokytoja D. Balčiūnienė su kudirkaičiais. Pasidalinę į grupes, gavę miesto planus, mokiniai su gimnazistais išskubėjo aplankyti su V. Kudirka susijusių vietų. Kiekviename taške laukė  gimnazistai, kurie mus supažindino su V. Kudirkos gyvenimu bei veikla, klausinėjo mokinių, kaip jie įsiminė tai, ką išgirdo. Atsakę į klausimus, mokiniai gaudavo spalvoto popieriaus skiauteles, iš kurių suklijavo trispalves širdeles su „Tautiška giesme“. Susitikimo pabaigoje visi mokiniai susirinko prie V. Kudirkos kapo, uždegė žvakutes, padėjo geltonų rožių puokštę, išklausė pasakojimo apie tai, kaip iš antkapio žandarų įsakymu buvo pašalinta „Tautiška giesmė“. Čia buvo perskaitytas ir buvusio Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokinio K. Kiškūno močiutės Stasės Lindienės eilėraštis „Prie Kudirkos kapo“, visi sugiedojome „Tautišką giesmę“. Atsisveikinę su gimnazistais šiauliečiai apsilankė Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos muziejuje, kuriame dar daugiau sužinojo apie miestą, knygnešius, Vincą Kudirką. Juk šiam laikraščio „Varpas“ leidėjui, satyrikui, „Tautiškos giesmės“ kūrėjui šiemet sukanka 160 metų, o „Tautiškai giesmei“ – 120 metų.

 

Rita Samoškienė