Kviečiame teikti kandidatūras miesto Garbės piliečio vardui suteikti

Rugsėjo 6-8 dienomis vyks miesto šventė „Šiaulių dienos 782“. Tai viena iš svarbiausių miesto švenčių, kurioje skatinamas šiauliečių ir miesto svečių šviečiamasis, kultūrinis, pramoginis užimtumas ir įvairių miesto institucijų bendradarbiavimas. Tradiciškai jų metu iškiliausiems šiauliečiams, ar kitur gyvenantiems miestui nusipelniusiems žmonėms suteikiamas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas. Iki šiol jį gavo 40 asmenų.

 

Garbės piliečio vardo suteikimas yra ne tik konkretaus asmens nuopelnų miestui  įvertinimas: tokio asmens profesinė ir visuomeninė veikla iškeliama ir kaip sektinas pavyzdys visiems miesto gyventojams.

Kviečiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius, nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, kolegialias gyventojų grupes ir juridinius asmenis iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. teikti kandidatūras Garbės piliečio vardui suteikti.                Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai turi būti pateikti tokie dokumentai:

1. Išsamus siūlomo kandidato ar kandidatės (toliau – kandidatas) gyvenimo bei darbų ir nuopelnų miestui aprašymas.

2. Ne mažiau kaip dvi įmonių, įstaigų, organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų kolegialių grupių rekomendacijos.

3. Kandidato pasirašytas raštas, kad jis sutinka būti iškeliamas kandidatu Šiaulių miesto garbės piliečio vardui suteikti.

4. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso) kopija.

5. Dokumentus reikia pateikti į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį (Vasario 16-osios g. 62).

Atsiliepimus apie iškeltus kandidatus Savivaldybės mero vardu siųsti į Savivaldybės priimamąjį arba elektroniniu paštu meras@siauliai.lt.

Anonimiškos rekomendacijos ir atsiliepimai nebus svarstomi.

Smulkesnė informacija teikiama tel. 596 226 arba 596 210.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija