Atlikti pakartotiniai KAIRIŲ ežero vandens tyrimai: MAUDYTIS – SAUGU!

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje buvo atlikti pakartotiniai Kairių ežero (Kairių seniūnija) vandens tyrimai, nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus. MAUDYTIS GALIMA!

 

Anksčiau buvo skelbta, kad liepos 18 d. buvo paimti vandens mėginiai iš Šiaulių r. vandens telkinių. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad Šiaulių rajone esančiame Kairių ežere (Kairių seniūnija) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius šimte mililitrų vandens nustatytas – 120.

Kairių ežero (Kairių seniūnija) vanduo NEATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. REKOMENDUOJAME NESIMAUDYTI!

Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad vertinant maudyklų vandens kokybę, yra atsižvelgiama į mikrobiologinius parametrus. Tiriamas žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) skaičius 100 mililitrų. Jų turi būti ne daugiau kaip 100. Žarninių lazdelių (Escherichia coli – E. coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 mililitrų turi būti ne daugiau kaip 1000.
Kairių ežero vandens pakartotiniai tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Kiti mėginiai bus imami rugpjūčio 7 d.


Informaciją paruošė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stebėseną, Vaineta Jurkienė

 

Atlikus 2018 07 17 d.  vandens kokybės ir  smėlio tyrimus, Rėkyvos ežero prie Bačiūnų maudykloje  mikrobiologinė tarša viršijo leistiną ribinį dydį ir šioje maudykloje  maudytis laikinai nerekomenduojama. Kitose Šiaulių miesto maudyklose mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, vandens žydėjimas nepastebėtas, paplūdimių smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.