Olandijos švietimo sistema Lietuvos mokytojų akimis

Kokia mokykla yra didelė? Tokia, kuri yra didelė savo plotu ir/arba mokinių kiekiu?

Kovo 12-18 d. Šiaulių “Juventos” progimnazijos direktorius V. Girčius ir mokytojų komanda dalyvavo darbo stebėjimo vizite Olandijos Venrajaus miesto Raaylando koledže (pagal Erasmus+ KA1 projektą “ Inovatyvus mokymas(is) –  sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti”) ir turėjo galimybę pamatyti, kaip vyksta darbas labai didelėje mokykloje.

Šioje vidurinėje mokykloje, įsikūrusioje 3 atskiruose pastatuose mokosi 2348 mokiniai, dirba 220 mokytojų ir 60 administracijos darbuotojų. Mokyklą pradeda lankyti vaikai, baigę pradinę ugdymo pakopą. Pradinėje mokykloje vaikai mokosi nuo 4 iki 12 metų.Tuomet, remiantis baigiamojo egzamino rezultatais, mokytojų sukauptais įvertinimais ir rekomendacijomis, atsižvelgiant į vaiko norus bei tėvų pageidavimus, pasirenkamas mokymosi lygmuo vidurinėje mokykloje; 4-ių metų- mokosi praktinių dalykų (pvz. maisto gaminimas), baigę gali tęsti mokslus amatų mokyklose, 5-ių metų- mokosi praktinius dalykus( pvz. slauga, darbas raštinėje) kartu su baziniais bendrojo lavinimo dalykais, baigę gali tęsti mokslus koledžuose arba profesinėse mokyklose ir 6-ių metų – siekia vidurinio išsilavinimo, kuris suteikia teisę studijuoti universitetuose. Populiariausios studijų kryptys yra teisė ir medicina. Pirmuosius dvejus metus visų lygių mokiniai mokosi tų pačių dalykų, baigę pirmąjį arba antrąjį lygmenį ir pasiekę gerų akademinių rezultatų gali pereiti mokytis į aukštesnį lygį.

Olandijos švietimo sistemoje akcentuojama asmeninė mokinio atsakomybė už savo akademinius rezultatus, mokyklos lankymą, drausmę pamokose, reikalingų priemonių turėjimą ir namų darbų atlikimą. Yra laikomasi susitarimų, todėl darbas mokykloje vyksta labai sklandžiai. Mokytojų priimami sprendimai nėra diskutuojami. Pusė mokykloje dirbančių mokytojų yra vyrai. Mokytojas pamokoje- „informacijos šaltinis“ arba pagalbininkas, kuris išdėsto temą, pateikia pavyzdžių, pataria, bet nėra įpareigotas išmokyti. Visuomenė gerbia mokytojus, jais pasitiki.

Neįmanoma nepastebėti turtingos mokyklos  materialinės bazės: leidykla, laboratorijos fizikos ir chemijos pamokoms, reikalingos medžiagos ir priemonės profesinės pakraipos mokomiesiems dalykams (pvz.  būsimųjų automobilių mechanikų, konditerių, slaugytojų, dizainierių, stalių pamokoms), naujausi kompiuteriai, išmaniosios lentos, t.t.

Dauguma mokinių atvažiuoja į mokyklą dviračiais. Mokiniai gyvena nuo mokyklos 30-40 km spinduliu, tad kai kuriems tenka į mokyklą važiuoti traukiniu.  Šalia mokyklos įrengtus puikus stadionas, kuriame sportuoja mokiniai, vyksta įvairių sporto šakų sportininkų treniruotės.

„Juventos“ progimnazijos anglų k. mokyt. Ž. Leinartienė,

Erasmus+ KA1 projekto “ Inovatyvus mokymas(is)-  sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti” projektinės grupės narė

Šaltinis: null