Prie pedagogų streiko jungiasi ir Šiaulių mokytojai

Kaip informavo Šiaulių švietimo PS susivienijimo atstovė Rasa Jasmontienė, pirmadienį prasidėsiančiame nacionaliniame neterminuotame švietimo darbuotojų streike ketina dalyvauti mokytojai iš 15 švietimo įstaigų :
Šiaulių mieste –  12 ; Šiaulių rajone – 3.
Bendras ketinančių streikuoti skaičius – apie 300 švietimo darbuotojų.


Primename, kad Lietuvos pedagogų atstovai 1,5 metų derėjosi su LR Vyriausybe, reikalaudami atkreipti dėmesį į Lietuvos vaikų ugdymo problemas ir padidinti švietimo finansavimą: atkurti mokinio krepšelio dydį iki buvusio 2009 m.,  palaipsniui didinti  pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlygių koeficientus, panaikinti atlygių koeficientų „žirkles“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus palaipsniui prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, padidinti jų nekontaktinių darbo valandų skaičių iki 6val./sav., sumažinti mokinių (vaikų) skaičių klasėse (grupėse): ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5-3 metų grupėse iki 10, 3-7 metų – iki 15 vaikų; bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse iki 22, 5-12 klasėse iki 25 mokinių. Taip pat mokytojai reikalauja 2016 m. valstybės biudžete numatyti 3,56 mln. Eur pensinio amžiaus mokytojų, savo noru paliekančių  švietimo sistemą, išeitinėms kompensacijoms.