„Romuvos“ progimnazijoje – interaktyvios kalėdinio lobio paieškos

Vis dažniau mokiniams atsiranda poreikis IKT ir IRT gebėjimus ugdyti(s) ne tik per informacinių technologijų pamokas, bet ir per kitų mokomųjų dalykų užsiėmimus. Galimybė interaktyvios veiklos metu patirti sėkmę itin teigiamai veikia šiuolaikinių mokinių mokymosi motyvaciją ir žingeidumą, o mokymas(is) virsta kur kas įdomesniu ir aktyvesniu procesu. Šiuo tikslu Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytojos sukvietė Šiaulių miesto progimnazijų ir pradinių mokyklų ketvirtų klasių mokinius į interaktyvųjį Kalėdinio lobio paieškos konkursą anglų kalba “Christmas Treasure Hunting“. Atlikdami interaktyvias užduotis komandose, panaudodami interaktyviąsias lentas, planšetinius kompiuterius, internetą, Optivote aktyvaus balsavimo sistemą bei Robotel kalbų laboratorijos įrangą ketvirtokai iš Medelyno, Gegužių, Ragainės, Gytarių, „Romuvos“, „Rasos“, Dainų, Salduvės progimnazijų bei Centro pradinės mokyklos smagiai ir interaktyviai ieškojo kalėdinio lobio. Informacinių, komunikacinių, ryšio technologijų bei puikių anglų kalbos žinių dėka konkurso dalyviai kalėdinį lobį surado ir draugiškai jį pasidalijo.

Konkurse miesto ketvirtų klasių mokiniai plėtojo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, lavino komandinio darbo gebėjimus, bendravo ir bendradarbiavo netradicinėje aplinkoje.

Informaciją parengė Šiaulių „Romuvos“ anglų kalbos mokytoja Gitana Petrušienė