„Romuvos“ progimnazijos siekis ugdyti inovatorių kartą su STEAM

Ar esate kada nors stebėję vaidinimą gamtamokslinio ugdymo tema? Ar bandėte pamokoje išskirti ir pamatyti banano DNR? Gal atlikdami bandymus aiškinotės, ar vienodai nusileis teniso ir futbolo kamuoliai, paleisti iš vienodo aukščio, laikant juos sudėjus vieną ant kito? Ar įsivaizduojate, kaip įmanoma išjudinti metalinę skardinę, neliečiant jos rankomis, kaip galima panaudoti daiktų įsielektrinimą ir kaip sukuriami iliuzijos efektai? Šių ir daug kitų STEAM naujovių mokėsi Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos komanda: direktorė Stanislava Prazauskienė, pradinio skyriaus vedėja, anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta Urbonė. Jos dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekte „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“ pirmojo mobilumo veiklose Graikijoje, Kretoje.

Septynių dienų mokymuose, kuriuos organizavo Graikijos mokymosi centras „OLOKLIROSI“, programos dalyviai buvo supažindinti su teoriniais ir praktiniais STEAM ugdymo krypties aspektais, mokslinio mąstymo mokiniams diegimu, mokslo ir žaidimo sąsajos, kompiuterinių simuliacijų gamtamoksliniam ugdymui svarba. Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu buvo akcentuojama kritinio mąstymo svarba ugdymo procese kaip mokslinio tyrinėjimo pagrindas. Pedagogai turėjo galimybę stebėti ir atlikti eksperimentus, patvirtinančius daugelį fizikos dėsnių, suvokti, kaip STEAM ugdymas padeda susieti meną ir ekperimentus, kaip atliekami lauko tyrinėjimai, bandymai ir eksperimentai su paprastomis ir daug investicijų nereikalaujančiomis priemonėmis.

Ypač vertinga buvo tai, kad dalyviai aktyviai dirbo komandose, praktiškai išbandė ir atliko įvairius eksperimentus, rengė pristatymus, diskutavo bei reflektavo. Projekto dalyviai dalyvavo edukacijose muziejuje, kur buvo demonstruojamos mokinių praktinės STEAM ugdymo galimybės, susipažino su daugybe patyriminio ugdymo pavyzdžių. „Romuvos“ progimnazijos komanda lankėsi dviejose pradinėse mokyklose, kuriose buvo pristatyti Graikijos švietimo sistemos ypatumai, pasidalinta STEAM ugdymo patirtimi pradiniame ugdyme bei pademonstruotos eksperimentų praktinės galimybės mokykloje.

Gamtamoksliname ugdyme labai svarbus mokytojo indėlis, jo kūrybiškumas ir entuziazmas, kadangi daugelį procesų, vykstančių aplink mus, įmanoma paaiškinti mokiniams paprastais patyriminiais eksperimentais. Kuo daugiau dirbsime praktiškai, kuo daugiau kartų su mokiniais patvirtinsime arba paneigsime tam tikras hipotezes, tuo daugiau jie supras, kuo skiriasi mokslinis mitas ir mokslinis mąstymas. O ar ne to reikia ugdant inovatorių kartą?

Šaltinis: null