Rugsėjo 1-oji Dainų progimnazijoje

Ruduo, pasidabinęs besidraikančiais voratinkliais, gelstančiais medžių lapais ir pražydusiais astrų žiedais dovanoja gražiausią ir prasmingiausią Rugsėjo 1-osios šventę.

Dainų progimnazijoje Mokslo metų pradžios šventė prasidėjo jau rugpjūčio 31 dieną, kai Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Dainų progimnazijos bendruomenę.

Šis ruduo Dainų progimnazijai ypatingas – mūsų mokyklai – 40 metų. Tai prasmingas atspirties taškas, kai galima įvertinti atliktus darbus ir skubėti imtis naujų, didesnių ir svarbesnių.

Rugsėjo 1-osios rytą Dainų progimnazijos kieme šventiškai nusiteikę susirinko mokiniai, mokytojai, tėveliai. Pasveikinti mokyklos bendruomenės atvyko gausus svečių būrys: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Juzefa Damskienė, Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas, Šiaulių universiteto gimnazijos direktorius Juvitas Giniotis su gimnazistėmis, Lieporių gimnazijos abiturientai.  Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius  progimnazijos bendruomenei palinkėjo sėkmingų 2017-2018 mokslo  metų. Sveikinimo žodžius tarė Dainų progimnazijos tarybos pirmininkas Aurelijus Šerlinskas,  dailės mokytoja metodininkė Marytė Ruzgytė, mokinių tarybos pirmininkė Anetė Vozgirdaitė, deklamavo pirmokėliai. Šoko šiuolaikinės  šokio studijos „Kosmėja“  ir liaudiškų šokių  studijos ,,Šermukšnėlė“ šokėjai, grojo dūdų orkestras brass bend Dainai. Skambėjo mergaičių ansamblio ir antrokių trio dainos. Gerbiami mūsų bendruomenės nariai –  progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius, mokyklos tarybos pirmininkas Aurelijus Šerlinskas, Tėvų klubo pirmininkė   Erika Tiškuvienė, dailės mokytoja metodininkė Marytė Ruzgytė, paruošusi daugiausia Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų olimpiadų nugalėtojų, mokinių tarybos pirmininkė Anetė Vozgirdaitė  ir mokinių tarybos narė Eglė Ribikauskaitė – paleido 40 balionų, simbolizuojančių progimnazijos jubiliejų, mokinių svajones, siekius ir pasiryžimą juos įgyvendinti.

Šiemet, kaip ir pernai,  į progimnaziją susirinko didelis pirmokėlių būrys, kuriuos į mokslo ir žinių šalį palydėjo vyresnieji draugai- aštuntokai.

Kiekviena Rugsėjo 1-oji prasminga įžanga į visų – mokinių, mokytojų, tėvų – bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo pastangų ir darnaus sutarimo. Tegul  šie mokslo metai  mūsų progimnazijos bendruomenei būna palankūs kūrybiškumui, naujoms idėjoms ir didelei sėkmei. Tad, kaip skelbia šių mokslo metų šūkis, „Dalindamiesi aukime ir tobulėkime!“.

 

Informaciją parengė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
šventės organizatorė,  Rima Dilinskienė

———————————————————————————————————————————————-
Nori paskelbti savo naujieną? Rašyk info@siauliugidas.lt