Šiauliai stiprina pagalbą neįgaliesiems

Keletą pastarųjų metų kryptingai dirbama siekiant pagerinti sąlygas mieste gyvenantiems neįgaliesiems. Vien praėjusių metų pabaigoje Šiaulių įstaigose atidaryti du baseinai, kurie buvo labai reikalingi reabilitacijai ir sveikatinimui, atsirado naujas Šiaulių specialiojo ugdymo centro priestatas. Dabar atėjo eilė Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio, dienos centro „Goda“ atnaujinimui. Įspūdingą sumą – beveik milijoną eurų remontui iš savivaldybės biudžeto skyrė Savivaldybės taryba, projektui gautos ir ES fondų lėšos.

Šiauliuose vis labiau įsibėgėja neįgaliųjų žmonių ir jų šeimų gyvenimą lengvinantys projektai. Vien 2017 metais baigti ir šių metų pradžioje pristatyti du rekonstrukcijos projektai, kurie buvo finansuoti išskirtinai savivaldybės biudžeto lėšomis. Duris atvėrė neatpažįstamai pasikeitęs Sanatorinės mokyklos baseinas, atnaujinimo darbai kainavo beveik 350 tūkst. eurų. Šiaulių specialiojo ugdymo centre baigtas naujas įstaigos priestatas su baseinu, per 700 kv. metrų papildomo ploto – ugdymui, poilsiui ir reabilitacijai. Savivaldybės investicija – 640 tūkst. eurų.

Šią savaitę pasirašyta finansavimo sutartis dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos centro „Goda“ atnaujinimo.

Vieno korpuso remonto darbai bus atliekami kooperuojant ES fondų ir savivaldybės biudžeto lėšas, kito – vien miesto pinigais. Savivaldybės taryba šiam projektui skyrė įspūdingą sumą – per 900 tūkst. eurų. Pasak projektą koordinuojančios Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistės Ingos Mituzaitės, rangovą pastato rekonstrukcijai tikimasi turėti jau birželio mėnesį, tad nuo vasaros pradžios bus galima pradėti vykdyti reikalingus darbus.

„Dienos centro pastato laukia rimta transformacija, keisis vidaus patalpų išdėstymas, bus įrengti du liftai – po vieną kiekviename korpusų, numatoma atnaujinti inžinerines sistemas ir aplinką pritaikyti žmonėms su fizine negalia, tikimasi įsigyti baldų ir įrangos. Visi darbai turės būti baigti iki 2019 metų rudens“, – pasakojo Inga Mituzaitė.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė Danutė Akaveckienė įsitikinusi, kad šis, iš pirmo žvilgsnio paprastas darbas – pastato remontas, iš tiesų didelis miesto žingsnis plečiant neįgaliesiems reikalingas paslaugas, didinant jų prieinamumą.

„Tikrai nedaug žinau projektų, kuriems iš savivaldybės biudžeto būtų skirta tokio dydžio suma. Dar net neprasidėjus darbams galima dėkoti miesto Tarybai, konkrečiai merui Artūrui Visockui ir jo komandai už tokį socialiai atsakingą požiūrį. Šiame pastate mes dabar įvairius užsiėmimus organizuojame, laviname ir socialinius įgūdžius stipriname septynioms dešimtims neįgaliųjų. Po rekonstrukcijos jau galėsime priimti ir fizinę negalią turinčių šiauliečių. Įsivaizduokite, dar kelios dešimtys šeimų, mūsų globai pavedusios savo artimuosius, vėl galės sugrįžti į darbo rinką, grįžti į visuomenę!“ – džiaugėsi Globos namų vadovė.

Anot  D. Akaveckienės, nepamirštas ir projektas, kurį dėl nenumatytų priežasčių teko atidėti. Dabar ieškoma patalpų, kur būtų galima įkurti ne dienos, bet trumpalaikės socialinės globos centrą neįgaliesiems. Vadinamoji „atokvėpio“ paslauga reikalinga šeimoms ar globėjams, kuriems būtinas ilgesnis laikas savo pačių sveikatai stiprinti ar dėl kitų priežasčių, o neįgalaus artimojo priežiūra daugiau nėra kam pasirūpinti. Įsteigus dar ir tokį centrą, mūsų mieste jau veiktų visa neįgaliesiems ir jų šeimoms reikalinga pagalbos  sistema.

„Tačiau sukurta net ir puiki infrastruktūra neveiktų, jei neturėtume reikalingų darbuotojų. Dabar drąsiai galiu sakyti – tai yra viena stipriausiųjų grandžių. Nepaisant ne itin motyvuojančio atlygio, čia su neįgaliaisiais dirba žmonės, tikrai radę savo pašaukimą. Jie ateina ne dirbti, o bendrauti ir kurti. Jaunas cent­ro „Go­da“ so­cia­li­nis dar­buo­to­jas Ar­vy­das Si­da­ras jau yra ap­do­va­no­tas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu – „Ge­ru­mo žvaigž­de“. Spal­vų mu­zi­kos or­kest­ro va­dovės Na­ta­li­ja Pu­ga­čie­nė ir Ire­na Bū­da­vai­tė su savo muzikantais pasirodė įvairiausiose Lietuvos scenose, o pernai netgi grojo Šiaulių ir Eteno-Lero miestų draugystei skirtuose renginiuose Nyderlanduose. Nuolat stebina  puikūs keramikos užsiėmimai, žodžiu, tikrai turime kuo didžiuotis“, – vardijo D. Akaveckienė.

Savivaldybės vadovai daug pastangų įdėjo siekdami, kad Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos profesionalių specialistų paslaugos vaikams, turintiems negalią ir įvairiapusių raidos sutrikimų, būtų išsaugotos ir, įstaigą  pertvarkant, taptų bendruomeninėmis paslaugomis.

Šiaulių miesto šeimoms, auginančioms vaikus su negalia,  šiuo metu Kūdikių namuose jau teikiamos bendruomeninės paslaugos, tokios kaip dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa ir ,,atokvėpio“ paslauga (šeimos atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kt.).

Pasak mero Artūro Visocko, Savivaldybės taryba, tvirtindama 2018 metų biudžetą, savo iniciatyva skyrė lėšų (230 tūkst. eurų) socialinės srities darbuotojų atlyginimams didinti. Globos namuose ar kitose įstaigose dirbantiems žmonėms darbo užmokestis nuo vasario kilo apie 15 procentų. Taip pat numatyta lėšų ir transporto parkui atnaujinti. Paslaugas neįgaliems šiauliečiams teikiančios įstaigos planuoja šiemet įsigyti du specialiai pritaikytus autobusiukus (Socialinių paslaugų centrui skirta 45 tūkst. eurų, o Šiaulių miesto savivaldybės globos namams – 60 tūkst. eurų).

Šiemet vėl bus remiami ir neįgaliųjų integracijos projektai, kuriuos gali teikti miesto nevyriausybinės organizacijos. Kooperuojant Savivaldybės ir valstybės lėšas, tam iš viso skirta beveik 200 tūkst. eurų. Būsto pritaikymo neįgaliesiems programos eilutėje, sudėjus valstybės ir savivaldybės pinigus – 93 tūkst. eurų.

„Vienos socialinės akcijos organizatoriai pakvietė mane išbandyti neįgaliojo vežimėlį. Užteko labai trumpo laiko suprasti, kiek iš karto atsiranda apribojimų ir atskirties. Padėti sau gali tik pati visuomenė. Turime dirbti suprasdami, kad negalime ignoruoti su negalia susidūrusių šeimų“, – tvirtino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Šiaulių miesto įdirbis šioje srityje pastebimas ir vertinamas Lietuvos Respublikos Seime.

„Lankantis Šiauliuose kartu su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu nuoširdžiai džiaugėmės, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir miesto meras Artūras Visockas dirba labai kryptingai, padėdami spręsti silpniausiųjų problemas“,  – kalbėjo Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė.

Šaltinis: null