Šiaulių miesto garbės piliečio vardas bus suteiktas prezidentui Valdui Adamkui

Šiemet Šiaulių miesto garbės piliečio vardą siūloma suteikti Prezidentui Valdui Adamkui. Tokį sprendimą Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija teiks miesto Tarybai. Taryba sprendimą turėjo priimti ketvirtadienį.

Komisijos pirmininkas miesto meras Artūras Visockas informavo, kad komisija savo sprendimą priėmė jau pirmajame balsavimo ture. Už V. Adamkaus kandidatūrą balsavo 12 iš 15 komisijos narių (balsavus ne mažiau nei 2/3 komisijos narių, antro balsavimo turo nebereikia).

„Po komisijos posėdžio paskambinau Prezidentui ir pranešiau. Jis padėkojo ir pasakė, jog nėra vertas. Aš manau, jog jis tikrai yra vertas garbingiausių vardų. Tai politikos ir visuomenės šviesulys. Jo vadovavimo šaliai metu augo tiek Lietuva, tiek Šiauliai. Mūsų miestui didelė garbė pagerbti tokį žmogų“, – sakė meras.

Jis pastebėjo, jog tiek Šiauliai, tiek Prezidentas V. Adamkus šįmet švenčia jubiliejų. Anot mero, labai simboliška, kad 780 metų sukaktį mininčio miesto garbės pilietis bus 90 metų švęsiantis V. Adamkus.

Adamkaus kandidatūrą Šiaulių miesto garbės piliečio vardui suteikti pateikė miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, rekomendavo bendrija „Šiauliečių klubas“, Lietuvos muzikų rėmimo fondas.

Šiaulių miesto garbės piliečių vardui suteikti dar buvo teikiamos pedagogų Violetos ir Romualdo Laugalių bei inžinieriaus Romualdo Sakalausko kadidatūros. Kandidatus galėjo teikti organizacijos, įmonės, įstaigos, kolegialios grupės.

Miesto Tarybai priėmus sprendimą suteikti garbės piliečio vardą V. Adamkui, iškilminga suteikimo ceremonija vyks rugsėjo 9 d. 12 val. Ch. Frenkelio viloje.

VALDAS ADAMKUS

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje.

Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją.

Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete. 1949 metais atvyko į JAV. Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais Valdas Adamkus baigė Ilinojaus Technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę.

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Valdas Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.

Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958–65 metais buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“ – vicepirmininkas, o 1967 metais buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku.

1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas.

1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas. Tuo metu savo gyvenamąją vietą buvo nurodęs Šiauliuose. Iš Šiaulių krašto kilusi V. Admakaus giminė, Šiauliuose amžinojo poilsio atgulė jo tėvai ir seneliai.

1998 metais Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas pradėjo eiti 1998 metų vasario 26 dieną. Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą.

2002 metais Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Baigęs kadenciją, Valdas Adamkus išliko aktyvus vidaus ir užsienio politikos dalyvis, skaitė paskaitas tarptautinėse konferencijose.

2004 metais Lietuvos Respublikos Seimui Rolandą Paksą pašalinus iš Prezidento pareigų, Valdas Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose į Prezidento postą.

2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai. Antrosios kadencijos metu Respublikos Prezidentas siekia sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

2003 metais Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas.

Valdui Adamkui prestižiniuose “European Voice” rinkimuose buvo suteiktas Metų europiečio titulas (2007 m.). 2008 metais už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų skleidimą Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos akademiko vardas.

Valstybės vadovas yra apdovanotas 33-imis įvairių šalių aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų miesto Aukso grandine, taip pat Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinu, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimu už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą.

 

Šaltinis: null