Šiaulių rajone neteisėtai į laukus buvo vežamas ir pilamas nuotekų dumblas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai išsiaiškino, kad Šiaulių rajone neteisėtai į laukus buvo išvežtas ir išpiltas didelis kiekis nuotekų valymo įrenginio dumblo. Atsakingiems asmenims teiktas privalomas nurodymas, nedelsiant viską sutvarkyti. Jiems taip pat teks atsakyti ir administracine tvarka.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas gavo pranešimą, kad Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, aplinka teršiama nuotekų dumblu. Šiaulių agentūros specialistai nuvykę į vietą nustatė, kad Kuršėnų nuotekų valymo įrenginyje dumblo sausinimo aikštelėse saugomas dumblas, sudarius sutartį, sunkvežimiais vežamas į žemės ūkio bendrovės ūkio paskirties sklypą Pakumulšių kaime, Šiaulių rajone ir naudojamas laukų tręšimui.

Pareigūnams aiškinantis aplinkybes nustatyta, kad Kuršėnų nuotekų valymo įrenginį administruojanti bendrovė neteisėtai vežė dumblą laukų tręšimui. Nebuvo atlikti laboratoriniai tyrimai, dumblo cheminei bei biologinei sudėčiai nustatyti. Be to laukų tręšimo darbai buvo vykdomi, nesilaikant Kuršėnų miesto nuotekų valymo įrengimų nuotekų dumblo panaudojimo laukų tręšimui plano. Tai yra nuotekų dumblas buvo gabenamas į lauką, kuris nėra nurodytas tręšimo plane. Bendrovės direktorius nurodė, kad laukų tręšimui, išgabenta apie 3000m3 nuotekų dumblo.

Aplinkosaugininkai įmonei teikė privalomąjį nurodymą, laikantis aplinkosauginių reikalavimų nuotekų dumblą pargabenti atgal į saugyklą. Iki nustatyto termino neįvykdžius teikto nurodymo, bus skaičiuojama žala aplinkai. Taip pat bendrovių atsakingiems asmenims bus taikomos administracinės nuobaudos už nuotekų dumblo paskleidimą dirvožemio paviršiuje be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano.

Administracinių teisė pažeidimų kodeksas (ATPK 523 str. 1 d.) už netinkamą nuotekų dumblo tvarkymą pareigūnams numato baudas iki 724 eurų.