Šiaulių ,,Saulės“ pradinė mokykla tarptautinio projekto dalyvė

Šiaulių ,,Saulės” pradinė mokykla 2017-2019 metais dalyvauja programoje „Erasmus+“ (KA2) švietimo partnerystei kurti ir gerinti, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Partnerystė apima šešias valstybines mokyklas iš Turkijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Projekto pavadinimas – „Inovatyvios (šiuolaikiškos) skirtingų dalykų pamokos“ („Innovative cross-curricular lessons“).

Praėjo keletas mėnesių nuo projekto pradžios. Jau susipažinome su visų šalių koordinatoriais ir įvyko trys partnerių susitikimai: Turkijoje, Rumunijoje bei Italijoje. Susitikimuose buvo įgyvendintos suplanuotos projekte veiklos: 25 mokyklos vaikai susirašinėja laiškais su kitų šalių mokiniais gilindami anglų kalbos žinias. Kiti vaikai įsitraukė į kūrybinį procesą: piešė jiems gražiausių angliškų žodžių piešinius, kūrė pasakojimus, kurie buvo išversti į anglų kalbą- išleista knygelė. Taip pat vaikai inscenizavo pasakojimą anglų kalba.

Susitikimų metu mokytojai dalyvavo Rumunijoje organizuojamuose 30 val. trukmės kursuose. Mokytojos išklausė ir pagilino informacinių technologijų: 1. komunikavimo 2. Bendradarbiavimo 3. Kūrybiškumo ugdymo 4. Klasės valdymo. 5 e- twinning. platformas.

Antrieji mokymai vyko Italijoje. Juos organizavo 2 ͦ Circolo Didattico Garibaldi mokyklos mokytoja – projekto koordinatorė. Šių mokymų tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi kaip ugdyme pritaikyti komandinį darbą ir spręsti iškilusias problemas. Šis tikslas buvo pasiektas organizuojant pamokų stebėjimą, susipažinimą su Italijos švietimo sistemos naujovėmis tokiomis kaip: ,,Į mokyklą be kuprinių“, technologijų integravimą į ugdymo procesą ir metodinių priemonių panaudojimą matematikos pamokose.

Projekto veikla bus tęsiama iki 2019m. birželio mėnesio.

 

Projekto koordinatorė Ilona Virmauskienė
Anglų kalbos mokytoja Ilona Ragažinskienė

Šaltinis: null