Šiaulių universitetas bendradarbiaus su kompanija „Microsoft“

Birželio 2 d. Šiaulių universiteto Kompiuterių sistemų katedros vedėjas dr. Egidijus Paliulis, E. studijų centro vadovė dr. Asta Slotkienė ir Informacinių sistemų centro vedėjas Mindaugas Stoncelis „Microsoft Lietuva” būstinėje susitiko su „Microsoft” atstovais. Dalyvius pasveikino bei glaudaus bendradarbiavimo palinkėjo „Microsoft Lietuva” generalinis direktorius Ainis Kavaliauskas.
Susitikime taip pat dalyvavo „Microsoft” švietimo programų vadovė Ingrida Stankevičienė, kompanijos darbuotojai, Šiaulių universiteto alumnas Giedrius Markevičius, dabartiniu metu dirbantis šitoje kompanijoje, ir „Microsoft” technologijų sprendimų aukštajam mokslui specialistas Šarūnas Končius.
„Microsoft” atstovai pristatė naujausius kompanijos produktus, kuriuos Šiaulių universiteto dėstytojai ir studentai artimiausiu metu galės naudoti studijų procese. Sutarta, kad Šiaulių universitetas taps „Microsoft” sertifikuotu centru, t. y. universiteto studentai, išklausę papildomus „Microsoft” programų modulius, turės galimybę įgyti reikalingas kompetencijas „Microsoft” sertifikatui gauti. Taip pat aptartos galimybės Šiaulių universiteto E. studijų centrui organizuoti ir vykdyti „Microsoft“ produktų taikymo įgūdžių mokymus įvairioms interesantų grupėms.
Susitikime buvo pristatytas Šiaulių universiteto kartu su Lietuvos inovacijų ir technologijų institutu nesenai įsteigtas Debesų Kompiuterijos Kompetencijų Centras. Bendru sutarimu, Debesų Kompiuterijos Kompetencijų Centras kartu su „Microsoft” Akademija siūlys įvairaus formato informacinių technologijų specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymus, kuriuos sėkmingai baigus bus išduodamas „Microsoft” sertifikatas.

Doc. dr. Egidijaus Paliulio inf. ir nuotr.