Šiauliuose nuaidėjo Kovo 11-oji

Kovo 11 d. Šiaulių miesto centre gausiai susirinkę miestiečiai šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Istorinė diena paminėta Lietuvos laisvės kovų dalyvių pagerbimo ceremonija, šeštą kartą organizuotu Trispalvės žygiu, iškilmingu minėjimu ir išskirtiniu grupės „Hiperbolė“ legendos Igorio Berino su grupe „Huge Soul“ koncertu.

Daugiau nuotraukų čia.

Paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną šiauliečiai rinkosi į Sukilėlių kalnelį prie Nepriklausomybės paminklo, kur vyko Lietuvos laisvės kovų dalyvių pagerbimo ceremonija. Šventinę atmosferą susirinkusiems žmonėms kūrė Šiaulių pučiamųjų instrumentų orkestro (meno vad. S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga) atliekami kūriniai.

Narsių sukilėlių atminimui pagerbti prie Nepriklausomybės paminklo padėtos gėlės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų atstovai uždegė atminimo aukurus, o Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai išovė tris garbės salves.

Istorinėmis įžvalgomis pasidalijo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, o visus susirinkusius pasveikino Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Antanas Matutis.

Tradicinis, šimtus patriotiškai nusiteikusių šiauliečių pakviečiantis žygis „Lietuva mūsų širdyse“, šįkart vėl stebino šiauliečių darna. Rankose laikydami Trispalves, pasipuošę tautine simbolika, šiauliečiai išdidžiai žygiavo miesto gatvėmis.

Atvykus į Prisikėlimo aikštę, vyko visuotinė akcija ATEITIS MŪSŲ. Jos metu jaunuoliai, rankose laikantys šūkį sudarančias raides, iškėlė jas į viršų, o šventėje dalyvavę miestiečiai, pakeldami savo rankas į viršų, įrodė, kad ateitis priklauso patiems žmonėms – gyvenantiems, kuriantiems, dirbantiems.

Iškart po to Lietuvos Respublikos himną giedojo Šiaulių universiteto vizualinių menų ir muzikos pedagogikos katedros ketvirto kurso studentė Ainė Bertašiūtė, o vėliavą kėlė Lietuvos skautijos Šiaulių krašto seniūnė Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir Šiaulių tunto tuntininkas Remigijus Pozniakovas. Renginio metu išautos salvės už Lietuvą, Už Lietuvos žmones ir už šviesią ir prasmingą Lietuvos ateitį.

Valstybės gimtadienio proga šiauliečius pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Jo Ekselencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir skautas, vytis Giedrius Globys.

Renginio pabaigoje pasirodė ir tikrą gimtadienio šventę sukūrė išskirtinis Igorio Berino su grupe „Huge Soul“ koncertas.

Nuotr. Rolando Parafinavičiaus

 

Šaltinis: null