Šiauliuose oro misiją pradėjo Belgijos kariai su Danijos pastiprinimu

Rugsėjo 3 d. vadovavimą NATO oro policijos misijai Baltijos valstybėse iš Vengrijos perėmė Belgija. Taip pat pasikeitė ir misiją sustiprinančios šalys: ateinančius keturis mėnesius Šiauliuose misijai pastiprinimą teiks Danijos karinių oro pajėgų kontingentas, pakeitęs Ispaniją, o Estijoje – Jungtinės Karalystės karines pajėgas keičia kontingentas iš Čekijos.

Misijos kontingentų pasikeitimo ceremonijoje, surengtoje Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose, krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas pabrėžė NATO oro policijos svarbą Lietuvai, Latvijai ir Estijai. „NATO oro policijos misija Baltijos šalims išlieka tokia pat svarbi kaip visada, o Lietuva ir toliau teiks paramą į misiją atvykstantiems sąjungininkų kontingentams. NATO oro policijoje dalyvaujančių sąjungininkų pastangos ir veiksmai net tik prisideda prie civilinės aviacijos saugumo, misijoje dalyvaujantys sąjungininkų kariai yra ir viso Šiaurės Atlanto aljanso sargai, kurių tarnyba labai svarbi patikimam atgrasymui ir taikai šiame regione ir visame aljanse užtikrinti“, – sakė V. Umbrasas.

 „Šiandien užbaigėme dar vieną sėkmingą NATO oro policijos misijos  Baltijos šalyse, demonstruojančios NATO vienybę, ryžtą ir solidarumą, rotaciją“,  –  ceremonijoje  Šiauliuose sakė  NATO jungtinių oro pajėgų vadavietės vadas  JAV  karinių oro pajėgų generolas  Jeffrey Lee Harrigian.   Jis padėkojo  misiją baigusiems Vengrijos ir Ispanijos  kariams už „ puikių pilotų atliktas puikias operacijas“  ir paragino misiją perėmusius Belgijos ir Danijos karius pabrėžti, kad  „mes esame kolektyviai  pasirengę  reaguoti bei pasiryžę  išsaugoti laisvę  ir saugumą.“

Misiją perėmusios Belgijos karinės oro pajėgos Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuos keturis naikintuvus F-16. Tai bus jau devintas kartas, kai Belgija dalyvaus NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse. Belgijos kontingentas buvo ir pirmasis, pradėjęs vykdyti Oro policijos misiją Baltijos šalių oro erdvėje, Lietuvai, Latvijai ir Estijai 2004 m. kovo 29 d. tapus visateisėmis aljanso narėmis.

NATO oro policijos misiją iš Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Šiauliuose sustiprinsianti Danija taip pat atsiunčia keturis naikintuvus F-16. Tai jau septintas kartas, kai Danija prisideda prie misijos vykdymo. Pirmą kartą jie misiją vykdė 2004 metais.

Misiją baigiantys Vengrijos kariai oro erdvės apsaugą vykdė su keturiais naikintuvais JAS-39 „Gripen“. Misijoje dalyvavo apie 200 karių, tarp kurių lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai.

Misiją papildęs Ispanijos karinių oro pajėgų junginys oro erdvės apsaugą vykdė su penkiais naikintuvais F-18. Misijoje dalyvavo apie 210 karių, tarp kurių lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai.

Šiauliuose dislokuoti Vengrijos ir Ispanijos kariai misijos metu bendravo su Šiaulių miesto visuomene, priiminėjo moksleivių ir studentų ekskursijas bei dalyvavo miesto renginiuose. Taip pat prisidėjo prie Karinių oro pajėgų šimtmečio minėjimo Aviacijos šventės „Sakalo sparnai 2019“ renginio programos.

Nuotraukų autorius – A. Gedrimas/LK KOP AB

Kam.lt informacija