Socialinės kompetencijos ugdomos „Saulėtekio“ gimnazijoje

Staigūs kultūriniai, politiniai, ekonominiai, ekologiniai pokyčiai vyksta mūsų šalyje ir pasaulyje. Švietimas negali nuo jų atsilikti, nes jaunus žmones turime parengti šioms permainoms. Šis laikotarpis reikalauja iš naujo permąstyti mokyklos tikslus, ko mokiniams svarbu išmokti, kokius gebėjimus ir nuostatas jiems reikia išsiugdyti ir kaip kinta mokytojo vaidmuo, keičiantis ugdymo tikslams.

Keisti reikia ne tik pamokos turinį, bet ir popamokinę veiklą su mokiniais. Rasti ir pritaikyti tokią bendravimo formą, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam gyvenimui.

Visų šių dalykų galima pasiekti ugdant socialines kompetencijas. Džiugu, kad šis ugdymas vyksta ne tik gimnazijos ribose, bet ir už jos ribų.

IIb klasės mokinė Rosita Adomavičiūtė

  •   dalyvauja kasmetiniame Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
  • sąjungos renginyje – Vasaros akademija 15„ Jaunimo vizija Lietuvai“.

Šiame renginyje bendraujama ir diskutuojama su Lietuvos politikos lyderiais, žinomais visuomenės veikėjais, sveikatos, švietimo, saugumo politikos sričių specialistais. Gimnazistė savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius tobulina jaunimo organizacijos asociacijos „Apskritasis stalas“ forume. Mokosi dirbti komandoje, įgyja žurnalistikos paslapčių su Vyteniu Radžiūnu iš LRT. Rosita taip pat nepamiršta socialinių kompetencijų ugdymo srities – socialinė veikla ir pagalba. Kartu su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialu „Šiaulių miesto skyrius“ imasi pilietinių iniciatyvų. Dalyvauja senųjų kapinių tvarkymo akcijoje. Šios akcijos tikslas – parodyti visuomenei, koks gali būti gyventojų susitelkimas vardan vieningo tikslo.

Matome, kad kompetencijų ugdymas leidžia kiekvienam surasti savo tobulėjimo kelią.

Belieka tik pritarti smegenų tyrėjo Eric Jensen žodžiams, jog  „užuot kiekvieną mokinį mokę populiariausiu būdu, turime nepamiršti mokiniui pasiūlyti pasirinkimą ir įvairovę. Tai taip paprasta. Žmogaus smegenys vienu metu atlieka daug procesų. Jos skirtingais būdais mokosi – ir dažniausiai vienu metu“.

 

                                                                                           IIb ir IIIa klasių auklėtoja Giedrė Kielaitė