Susitikimas – diskusija su rašytoja Danute Kalinauskaite

„Laiptų galerijoje“ gegužės 25 d. 17.30 – vakaras – susitikimas – diskusija su viena įdomiausių lietuvių prozininkių – 2016 m. Metų knygos „Skersvėjų namai“ autore Danute Kalinauskaite. Dalyvauja Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai Monika Šaltytė ir Juozas Bindokas.

Danutė Kalinauskaitė sako, kad kaip rašytoja ji sužydėjo sulaukusi Žemaitės amžiaus. Danutei Kalinauskaitei kalbos dalykai rūpi visą gyvenimą. „Jeigu esi rašantis žmogus, žodžiai tau yra medžiaga, iš kurios lipini tikrovę. Man ne taip svarbu kas, bet svarbu, kaip tai yra padaryta. Man labai svarbus stilius, nes, jei neturi stiliaus, nėra ko užsiimti rašymais.“

D.Kalinauskaitė – redaktorė, žurnalistė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, dirba Žodyno pakomisėje. 2017-ųjų – Lietuvių kalbos kultūros metų kontekste Danutės Kalinauskaitės kūryba dar labiau suspindi. Tarsi grynuolis, saugantis  lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, lietuvių kalbą kaip kultūros paveldą.

Visi mano žodžiai, taip pat reti – iš namų. Aš nedažnai knisuosi Didžiajame lietuvių kalbos žodyne, – labai gražiai kalbėdavo abu mano tėvai. Tėtis, siuvėjas, buvo apsigimęs pasakotojas. Už knygų pasaulį turiu padėkoti savo bronchitams ir plaučių uždegimams.

Kaip redaktorė išmokau labai daug dalykų, kurie padeda pačiai rašant. Labai nemėgstu kiaurų frazių, palaidų sakinių, žinau, kad reikia laiku padėti tašką.“

„Kūrybinis rašymas – tai vaizduotės lavinimas ir fantazijos išlaisvinimas, savęs pažinimas, psichoterapija, nuotykis. Pagaliau tavo, kaip skaitytojo, gebėjimų ugdymas (…) Tik nė už ką nesutiksiu, kad kūrybinio rašymo praktika gali bet ką padaryti rašytoju, didžiai nustembu, kai išgirstu tuo šventai įtikėjusius…“

Apie autorę: Danutė Kalinauskaitė gimė 1959 m. Kaune, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1987 m. pasirodė pirmoji jos knyga „Išėjusi šviesa“. Vėliau rašytoja kuriam laikui pasitraukė iš literatūrinio gyvenimo. Po beveik šešiolikos metų pertraukos, 2003-iaisiais pasirodė apsakymas „Namo“ . 2008 m. išleistas antras novelių rinkinys „Niekada nežinai“, 2015 m. – novelių rinkinys „Skersvėjų namai“.

D.Kalinauskaitė 1983 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. 1983–1994 m. dirbo žurnaliste („Moksleivio“ žurnalas), vėliau redaktore įvairiose leidyklose, daugiausia – „Baltose lankose“, nuo 2004 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centre. Yra redagavusi ir rengusi spaudai įvairaus pobūdžio leidinius: užsienio ir lietuvių autorių grožinius kūrinius (proza ir poezija), filosofinius, literatūrologinius tekstus, tęstinį leidinį „Baltos lankos“ (Tekstai ir interpretacijos), vadovėlį studentams filologams „XX amžiaus literatūros teorijos“, serijos „Naujosios literatūros studijos“ knygas, mokslinį žurnalą „Colloquia“, palikimo knygas, monografijas, dienoraščius, atsiminimus , dailės albumus ir kt.

 

A p d o v a n o j i m a i :
1987 m. Antano Jonyno premija už knygą „Išėjusi šviesa“.
2006 m. Antano Vaičiulaičio premija už novelę „Namo“, išspausdintą „Metų“ žurnale.
2009 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už knygą „Niekada nežinai“.
2009 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija. Knyga „Niekada nežinai“ išrinkta 2008 m. kūrybiškiausia knyga.
2015 m. knyga „Skersvėjų namai‟ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką; 2016 m. nominuota Metų knygos rinkimuose prozos kategorijoje.

 

Šaltinis: null