Žmonės nesibodi šiukšles palikti pamiškėse, nors už tai baudos milžiniškos

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (ŠRAAD) surengė pavasarinę akciją „Aplinkosauginių reikalavimų laikymasis“. Didžiausias dėmesys skirtas atliekų bei mėšlo ir srutų tvarkymui. Per dvi dienas patikrinti visi Šiaulių regiono rajonai, nustatyti 28 aplinkosauginei pažeidimai.

ŠRAAD pareigūnai tikrino Šiaulių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Akmenės, Joniškio, Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonų teritorijas. Nutirpus sniegui pasimato žmonių paliktos šiukšlės ir kiti daromi aplinkosauginei pažeidimai. Tad didžiausias dėmėsis buvo skirtas užterštų teritorijų išaiškinimui. Nepaisant to, kad visur veikia atliekų surinkimo aikštelės ir stovi konteineriai žmonės linkę atliekas tvarkyti necivilizuotai. Šiukšlės vežamos į pamiškes, atliekos nerūšiuojamos, aplinka teršiama pavojingomis atliekomis.

Akcijos metu nustatyta 13 pažeidimų susijusiu su netinkamu atliekų tvarkymu. Dviem atvejais atliekos buvo deginamos, o Šiaulių rajone, Bubių seniūnijoje, aptiktas didžiulis nelegalus sąvartynas. Aplinkosaugininkai taip pat nustatė tris senų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP ) ardymo atvejus. Šią veiklą vykdantys asmenys turi turėti taršos leidimus ir laikyti kitų aplinkosauginių reikalavimų. Deja nė vienas iš tikrintų asmenų tokio leidimo neturėjo. Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK 235 str. 4d.) už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimą neturint Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ar kituose aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto leidimo užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų.

Aplinkosaugininkai ENTP ardymo veiklą vykdžiusiems asmenims ne tik surašys protokolus bet ir teiks privalomuosius nurodymus nutraukti veiklą ir perduoti ENTP ardymo metu susidariusias atliekas atliekų tvarkytojams ir tai liudijančius dokumentus pateikti agentūroms.

Antras akcijos prioritetas tai mėšlo ir srutų tvarkymas. Aplinkosaugininkai pavasarinės akcijos metu aplankė ūkius bei apžiūrėjo laukus. Buvo kreipiamas dėmesys ar mėšlas sandėliuojamas tinkamai ar į aplinką neteka srutos. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas numato, kad asmenys gali tirštąjį mėšlą laikyti rietuvėse lauke, tačiau privalo paisyti reikalavimų. Tai yra, tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio, rietuvės vieta turi būti parenkama siekiant užtikrinti didžiausius atstūmus iki gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų. Be to rietuvė įrengiama lauko vietoje, kuri niekada nebūna apsemiama vandens, ji privalo būti apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu. Pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų, o ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei, pirmiausia ant lauko dirvos paviršiaus suformuojamas durpių arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, skirtas srutoms nuo mėšlo sugerti.

Deja, mėšlas laukuose laikomas pažeidžiant daugelį reikalavimų. Aplinkosaugininkai akcijos metu nustatė 12 pažeidimų susijusiu su mėšlo ir srutų tvarkymu. Nustačius atsakingus asmenis jiems bus surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Už srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus (ANK 260 str. 3d.) asmenims yra numatyta bauda nuo 30 iki 60 eurų, o juridinių asmenų vadovams ir kitiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų.

Dvi dienas trukusi akcija baigėsi, tačiau aplinkosaugininkai ir toliau tikrins teritorijas, o gyventojai matantys, kad yra daromi aplinkosauginiai pažeidimai raginami nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Šaltinis: null