Žurnalistės R. Sakalauskaitės knygos pristatymas

Sausio 26 d., antradienį, 17 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyks žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą bei gauti autorės autografą.

Vasiliauskas žinomas kaip didelis visuomenės autoritetas, kunigas, savo gyvenimo pavyzdžiu visur ir visada liudijęs Dievo buvimą, teisingumą ir gailestingumą. K. Vasiliauskas buvo politinis kalinys ir tremtinys, ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas.

Ketverius metus žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės rašyta knyga svarbi ne tik kaip įkvepiančio gyvenimo pavyzdys, bet ir kaip svarbus esminių Lietuvos valstybės gyvenimo įvykių atspindys, todėl įvairiuose Lietuvos miestuose pristatomas leidinys susilaukia puikių įvertinimų ir didelio visuomenės susidomėjimo.

Leidinyje remiamasi Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose surinkta medžiaga. Skaitytojai knygoje ras niekur neskelbtus kunigo laiškus bei jį globojusių vienuolių atsiminimus. Į leidinį taip pat sugulė ir K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai.

Renginio dalyviai taip pat turės progą apžiūrėti Chaimo Frenkelio viloje iki sausio 31 d. veikiančią parodą „Krikščionybės siužetai XIX a. italų graviūrose“ iš Valstybinio Gardino religijos istorijos muziejaus rinkinių. Renginys nemokamas.