Aplinkosaugininkai tikrins, kaip elgiamasi pakrantėse

pakrante1Atėjus pavasariui žmonės kimba į darbus ir neretai pamiršta aplinkosauginius reikalavimus bei sąlygas. Vienas iš pažeidimų tai vandens telkinių apsauginių juostų nepaisymas. Pakrantėse važinėjama, ardoma velėna, ganomi gyvuliai bei vykdoma kita ūkinė veikla. Žmonės pamiršta ar apsimeta nežinantys, kad pakrantėse ūkinė ir kitokia veikla yra ribojama.

Aplinkosaugininkai primena, kad vadovaujantis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pakrantės apsaugos juostose draudžiama: dirbti žemę, ardyti velėnas, ganyti gyvulius, naudoti trąšas, pesticidus ir kitus chemikalus. Taip pat draudžiama įrengti poilsiavietes, statyti autotransporto priemones, kūrenti laužus, ne miškų ūkio paskirties žemėje kirsti saugotinus medžius ir krūmus, vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę. Be to draudžiama statyti statinius, tiesti kelius, tverti tvoras.

Žemės įstatymas įtvirtina nuostatą, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis, lankyti bendro naudojimo rekreacines teritorijas. Tai reiškia, kad vandens telkinių pakrantės turi būti laisvai prieinamos visuomenei.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas už paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą numato baudą piliečiams iki 144 eurų ir pareigūnams iki 289 eurų. Nuo šių metų balandžio pirmos atsakomybė už šį pažeidimą bus dar griežtesnė – bauda iki 300 eurų. Be to, kaip ir ankščiau gali tekti atlyginti gamtai padarytą žalą.

Pernai Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nustatė 276 vandens apsaugos pažeidimus. Atsakingiems asmenims buvo surašyti protokolai ir skirta baudų už daugiau kaip 7400 eurų. Be to buvo paskaičiuota gamtai padarytos žalos už daugiau kaip 2800 eurų. Pažeidėjams buvo teikta 114 privalomųjų nurodymų.