Apdovanoti miesto kultūros šviesuliai

Artėjant metų pabaigai miestas pagerbia kultūros kūrėjus ir jaunuosius menininkus. Iškilmingo vakaro metu įteiktos keturios Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos, apdovanotas geriausias edukacijos projektas ir paskirtos stipendijos keturiems jauniesiems miesto menininkams.

Koncertų salėje „Saulė“ vykęs renginys sukvietė ko ne visą Šiaulių kultūros bendruomenę. Artėjant Kalėdoms apžvelgiami metų darbai, kūrėjų indėlis į miesto gyvenimą. Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos siūlymu paskirtos ir įteiktos keturios pagrindinės metų kultūros ir meno premijos, keturios stipendijos jauniesiems menininkams, taip pat – premija už geriausiai įvertintą kultūrinę edukaciją.

Prieš įteikiant jaunųjų menininkų stipendijas sveikinimo žodžius tarė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė ir Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė.

Koncerto vedėja pristatė pavardes visų jaunuolių, kuriems nuo 2005 metų jau buvo paskirtos Šiaulių miesto savivaldybės jaunojo menininko stipendijos. Per tuos metus Šiauliai išaugino išties didelį būrį jaunimo, kurie dabar jau žinomi atlikėjai, menininkai, kultūros atstovai ne tik Šiauliuose, Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. jaunojo menininko stipendijos įteiktos:

solistei Mildai Baronaitei-Gudeikienei,

dailininkui tapytojui Benui Alejūnui,

medijų meno atstovei Eglei Narbutaitei,

dailininkui tapytojui Antanui Šeronui.

Šiaulių miesto 2018 metų premija už geriausią kultūrinės edukacijos projektą paskirta asociacijai „Fotografijos namai“ už projektą „Vasaros stovykla – mėgėjams ir profesionalams“.  Apdovanojimą atsiėmė asociacijos vadovas, žinomas Šiaulių fotomenininkas ir rašytojas Rolandas Parafinavičius.

Prieš skelbiant pagrindines vakaro nominacijas, susirinkusius pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Savivaldybės vadovas pasidžiaugė miestą garsinančiomis kūrėjų idėjomis ir iniciatyvomis.

„Visi žinome, kad auginant žmogų, daugiausiai pastangų reikia jo dvasios auginimui. Šiam tikslui pasiekti dažnai reikia pagalbos iš šalies. Tada gali padėti kultūros žmonės. Kaip gerai, kada aplink yra tokių žmonių, kurie augina tave, tai – muzikai, dailininkai, įvairiausių menų atstovai. Šie žmonės turi tikrą Dievo dovaną, kuri auginą žmonių dvasią. Todėl labai smagu atstovauti miestą, kuriame teikiamos premijos mokytojams, kuriame kasmet apdovanojami menininkai. Leiskite pareikšti Jums visiems didžiausią pagarbą“, – kabėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Šiaulių miesto 2018 metų kultūros ir meno premija įteiktos:

EGLEI BARTKEVIČIŪTEI, akordeonininkei, už meilę akordeono muzikai, savitą ir profesionalų muzikos stilių pristatymą, Lietuvos ir Šiaulių miesto vardo garsinimą pasaulinio garso konkursuose ir koncertuose;

DAINIUI TRUMPIUI, dailininkui tapytojui, už nuolatinį atsinaujinimą meninėje kūryboje, aktyvią organizacinę veiklą, Šiaulių miesto, kaip šiuolaikinio meno erdvės, pristatymą Lietuvoje ir užsienyje;

GINTAUTUI GASCEVIČIUI, muzikantui, už meninius netikėtumus, kūrybinio bendradarbiavimo skatinimą, tikėjimą muzikos garso galia, aktyvią koncertinę ir edukacinę veiklą;

VAIDOTUI JANULIUI, dailininkui grafikui, už grafikos meno puoselėjimą, drąsius kūrybinius ieškojimus, dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse parodose, atsidavimą Šiaulių miestui ir jo vardo garsinimą pasaulyje.

 

Po apdovanojimų miesto kultūros bendruomenei dovanotas puikus koncertas. A. Vivaldžio, J. S. Bacho, W. A. Mozarto, C. Francko, G. Gershwino kūrinius atliko smuikininkai Vilhelmas Čepinskis, Aidas Strimaitis, Viktorija Čepinskienė, Renata Olcvikaitė, Barbora Bačkutė ir Šiaulių kamerinis orkestras (meno vad. Ričardas Šumila).

Šiaulių miesto savivaldybės informacija