Apskritojo stalo diskusija ,,Tikslas vienas” Dainų progimnazijoje

Kovo 29 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko tėvų, lopšelių-darželių „Pupų pėdas“, „Trys nykštukai“, „Pasaka“, „Dainelė“, „Rugiagėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Tikslas vienas“.

Šeima, darželis ir mokykla tai  institucijos, atsakingos už kartos parengimą savarankiškam gyvenimui. Tėvų, auklėtojų ir  mokytojų tikslas – vaikas, augantis žmogus, būsimas pilietis, todėl visiems labai svarbu ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką  siekiant geresnės emocinės jo savijautos, padedant jam įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Diskusijos  metu priešmokyklinio ugdymo pedagogės, Rūta Čeledienė, Rasa Šurkienė, Sandra Karaveckienė, iš lopšelių – darželių ,,Dainelė”,  ,,Pupų pėdas”, pristatė prevencinę programą ,,Zipio draugai”, pasidalino patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti šią programą. Dainų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Rasa Lideikienė parengė pranešimą ,,Vaiko vertybių formavimo būdai” bei aptarė, kokį vaidmenį vaidina ugdymo įstaiga ir pedagogas  formuojant vaiko vertybes. Į diskusiją aktyviai įsitraukė ir tėvai. 1a klasės mokinio mamytė Vaida Paulauskienė skaitė pranešimą ,,Šeimos įtaka formuojant vertybes”, kalbėjo apie  bendradarbiavimo skirtumus, kurie  išryškėja vedant vaikus į darželį ir  mokyklą. Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos pristatė prevencinę programą ,,Antras žingsnis”.

Apibendrinant diskusiją, buvo sukurta gėlių puokštė, simbolizuojanti bendrą visų tikslą – vaiką, gebantį įveikti socialinius ir emocinius sunkumus.  Puokštė pražydo vaiko sėkmės žiedais!

Tikimės, kad tėvų, lopšelio – darželio ir pradinio ugdymo pedagogų glaudus bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi padės siekti tvirtų vaiko socialinių emocinių įgūdžių mokymosi  sėkmei bei vertybėms.

 

 

Informaciją parengė renginio organizatorės Irena Povilauskienė, Rasa Lideikienė, Daiva Stonė