Dainų progimnazijoje išrinktas gražiausių lietuviškų žodžių dešimtukas

Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė (mokytojai, mokiniai bei tėveliai), įprasmindami Lietuvių kalbos dienas, rinko gražiausių lietuviškų žodžių dešimtuką. Rezultatai ir nustebino, ir pradžiugino. Gražiausi lietuviški žodžiai išsirikiavo šitaip: meilė, draugystė, draugas, ačiū, tėvynė, mama, motinėlė, Lietuva, šeima, saulė, laisvė, ąžuolas.

Taigi Dainų progimnazijos bendruomenė nariams, turbūt kaip ir kiekvienam lietuviui, šie žodžiai ne tik gražiausiai skambantys, bet ir svarbūs, susiję su kiekvieno iš mūsų ir visos tautos savastimi. Ne veltui M. Daukša kalbos išaukštinimui „Postilėje“ skiria pakiliausias eilutes, kurios skamba tarsi eilėraštis: “Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausiai išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę.“

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vijoleta Tolvaišienė