Geriausio metų darbdavio Šiauliuose rinkimai

Šiaulių miesto savivaldybė organizuoja „Geriausio metų darbdavio“ rinkimus. Šiaulių miesto gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus šiai nominacijai. Nominacijos suteikimo tikslas – skatinti Šiaulių miesto darbdavius rūpintis darbuotojais, bendruomene ir aplinka, ugdyti bendruomeniškumą, aktyviai dalyvauti visuomeninėje miesto veikloje.

Pasiūlymus nominacijai gali teikti Šiaulių miesto gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, užpildydami paruoštą anketą. Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

  • siūloma įmonė turi būti registruota ar veiklą vykdyti Šiaulių miesto teritorijoje;
  • turi skaidriai mokėti atlyginimus darbuotojams, o mokamas vidutinis atlyginimas (bruto) yra didesnis nei vidutinis Šiaulių mieste mokamas atlyginimas (bruto) (LR Statistikos departamento duomenimis 2021 m. I-mo pusmečio vidutinis Šiaulių mieste mokamas atlyginimas (bruto)  1352,70 Eur).
  • daugiau informacijos atrankos nuostatuose >>>.

Pateiktus pasiūlymus vertins Komisija. Vertinimas bus atliekamas analizuojant įmonės ekonominius, socialinius, aplinkosaugos ir kitus kriterijus bei gautų pasiūlymų skaičių

Pasiūlymai Nominacijai gali būti teikiami:

Pasiūlymai Nominacijai priimami iki 2021 m. gruodžio 15 d. (imtinai) 17.00 val.

Daugiau informacijos apie atranką: ( 841) 383 434, ligita.balsiene@siauliai.lt

Nuotraukos autorius K. Šaltis
Ekonomikos ir investicijų skyriaus informacija

INFORMAVIMO PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Pateikdami pasiūlymą, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. Nr. (8 41)  509 490). Asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų pateiktą pasiūlymą Šiaulių miesto nominacijai „Geriausias metų darbdavys“. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina ar asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.siauliai.lt. 

Rekomenduojami video
Taip pat skaitykite: