Kalbų diena „Romuvos“ progimnazijoje

Rugsėjo 26-oji diena – ypatinga diena kalbų mylėtojams, tai – Europos kalbų diena. Jos tikslas – pažymėti senojo žemyno kalbų bei kultūrų įvairovę. Atkreipiamas dėmesys į turtingą Europos kalbų paveldą bei įvairiomis priemonėmis skatinama mokytis naujų kalbų, nes užsienio kalbų mokymasis padeda mums geriau suprasti vieniems kitus ir išvengti kultūrinių skirtumų. Lietuvoje Europos kalbų dienos šventė yra švenčiama nuo įstojimo į Europos Sąjungą.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija taip pat paminėjo Europos kalbų dieną. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, visi užsiėmimai buvo vykdomi klasėse su užsienio kalbų mokytojais arba vykdant įvairias kūrybines veiklas lauke. Anglų kalbos mokytoja Indrė Gailienė su savo mokiniais gamino pasirinktos Europos šalies vėliavėles, mokiniai trumpai pristatė savo pasirinktą šalį bei mokėsi ir bandė pasakyti keletą frazių tos šalies kalba. Mokiniai dalyvavo mokytojos paruoštoje, Europos kalbų dienai skirtoje viktorinoje „What do you know about Europe?”.

5-8 klasių mokiniai su mokytoja Gitana Petrušiene per anglų kalbos pamokas diskutavo apie tai, kad kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat didina mokymosi galimybes. Mokiniai pristatė pasirinktas Europos šalis ir aptarė kuo jos garsėja. Mokiniams buvo įdomu pasitikrinti žinias apie Europos kalbas „Kahoot” viktorinoje.

Mokytoja Lina Kizlienė su mokiniais per anglų kalbos pamokas aptarė, kas yra Europos kalbų diena, kodėl ji švenčiama, susipažino su šios šventės logotipu, sprendė kryžiažodžius. Mokiniai taip pat piešė pasirinktų Europos šalių vėliavėles, spalvino akmenukus, ieškojo frazių įvairiomis Europos kalbomis ir iš gamtinių medžiagų dėliojo jas mokyklos kieme.

7 klasių mokiniai kartu su savo anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikiene pasigamino savo pasirinktų šalių vėliavėles. Kai kurie mokiniai pademonstravo savo originalumą – atėjo apsirengę jiems mielos šalies vėliavos spalvomis. Džiugu, kad mokiniai savarankiškai interneto platybėse ieškojo įvairiausių frazių užsienio kalbomis ir atėję į pamoką pasisveikino įvairiausiomis kalbomis. Mokytoja Jovita Rubienė su savo mokiniais ruošė pristatymus apie pasirinktas Europos šalis. 6-8 klasių mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, savo pamokų metu su mokytoja Loreta Vytiene mokėsi pasisveikinti skirtingomis Europos kalbomis, gamino ir pristatė vokiškai kalbančių šalių atributus, vaišinosi vokiškais skanėstais. Prancūzų kalbos mokytojos Ramunės Šveigždienės pamokų metu vyko įvairi veikla. Vaikai pasiskirstė į kelias grupeles ir kūrė kompozicijas iš Europos šalių vėliavų. Jie naršė internete, ieškodami įvairios informacijos, piešė, karpė, klijavo.

Tikime, kad visos veiklos paskatino mokinius dar labiau domėtis įvairių Europos šalių kalbomis, istorija ir kultūra, kad įkvėpė jiems norą pažinti bei bendrauti užsienio kalbomis.

Anglų kalbos mokytoja L. Kizlienė

Nuotrauka: Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos