Minint Gedulo ir vilties dieną – knygos apie tremties vaikus pristatymas

Birželio 9 d., penktadienį, 14 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyks Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys – Stanislovo Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius, tremtiniai – knygos herojai, knygos redakcinės leidybinės grupės narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, LPKTS tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, veiks kilnojamoji paroda apie tremties vaikus.

Įėjimas nemokamas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 1941–1952 m. iš Lietuvos į atšiaurias Sovietų sąjungos vietoves buvo ištremta 55 350 vaikų (iki 16 m.), tremtyje gimė dar 18 306. Dalis jų žuvo nepasiekę Sibiro, pirmąją tremties žiemą ar vėliau. Nebuvo pasigailėta net nėščių moterų – šimtai kūdikių gimė vagonuose antisanitarinėmis sąlygomis. Tūkstančiai mažylių kentė badą, šaltį, vaikystę praleido su tremtinio etikete, turėjo mokytis svetima kalba. Tai vienas baisiausių XX amžiaus Lietuvos istorijos etapų.

2012 m. LPKTS išleido pirmąją „Tremties vaikai“ knygą. Penkių šimtų puslapių leidinyje buvo aprašyti devyniasdešimt keturių tremtinių likimai, jų pasakojimai iliustruoti 350 fotografijų. Prie šios knygos pasirodymo įvairiomis formomis (pasakojimais, fotografijomis, piniginėmis aukomis) prisidėjo net 250 tremtinių. Pirmojoje knygoje buvo aprašyti tik dalies vaikų likimai, todėl 2016 m. pasirodė antroji, o 2017 m. trečioji knyga.

Į Lietuvą sugrįžusių jau užaugusių vaikų pasakojimai atskleidžia šiurpius sovietinio režimo nusikaltimus. Tarp knygos herojų – šiaulietė, LPKTS Šiaulių filialo pirmininkė Valerija Kazlauskaitė – Jokubauskienė, kuri vos sulaukusi 5 metų kartu su šeima buvo ištremta iš Lomių k., Tauragės r. į Uskyj Lugos (Irkutsko sr.) vietovę. Tėvas Jonas Kazlauskas suimtas 1948 m. ir išvežtas į Mordovijos lagerius, o Kazlauskų šeima su 5 vaikais ištremta 1949 m. kovo 25 d. Į Lietuvą grįžo 1958 m. Renginyje dalyvausianti LPKTS tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Kauzaitė-Margevičienė – viena iš kelių šimtų vaikų, gimusių tremties vagone. Ji 1949 m. gegužės 12-osios naktį gimė vagone, dardėjusiame į Irkutsko sr. Kauzų šeima iki tremties – 1949 m. kovo 25 d., gyveno Kaune. Į Lietuvą grįžo tik 1960 m.

Knygų ciklą apie tremties vaikus planuojama tęsti išleidžiant ir ketvirtąją knygą. Remiantis leidinių medžiaga LPKTS parengė parodą, kuri bus pristatyta renginyje Chaimo Frenkelio viloje. Knygų „Tremties vaikai“ autorius – Stanislovas Abromavičius – poetas, prozininkas, publicistas, nuo 2004 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Gimė 1944 m. Rumšiškėse, iki 1996 m. gyveno Kaišiadoryse, buvo vienas iš Kaišiadorių Sąjūdžio aktyvistų, su bendražygiais leido laikraštį „Sąjūdis“.

S. Abromavičius dabar gyvena Kaune, yra išleidęs per pusšimtį knygų, kurių dalis skirta vaikams. Jono Aisčio bei Anzelmo Matučio vaikų literatūros premijos laureatas.