Mirė dailininkė, pedagogė Vita Žabarauskaitė

Eidama 60-uosius gyvenimo metus liepos 6 d. vakare mirė viena ryškiausių Šiaulių miesto dailininkių tapytoja, dailės pedagogė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė Vita Žabarauskaitė.   

V. Žabarauskaitė gimė 1962 m. sausio 3 d. Kairiuose ( Šiaulių rajone). 1980 m. M. K. Čiurlionio menų mokykloje baigė  tapybos specialybę. 1988 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabartinė VU Šiaulių akademija), kuriame įgijo braižybos, dailės, darbų mokytojo specialybę. llgus metus dirbo Šiaulių miesto Gegužių progimnazijoje, dailės mokytoja metodininke ir technologijų vyresniąja mokytoja.

Nuo 1995 m. V. Žabarauskaitė buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Lietuvos Kultūros ministerija tapytojai suteikė meno kūrėjo statusą.

V. Žabarauskaitė kasmet surengdavo po keliolika naujų parodų, nuolat dalyvaudavo kolegų parodose ir pleneruose. Daugybę parodų menininkė surengė ne tik Šiaulių mieste, bet ir Joniškio, Radviliškio, Akmenės, Kelmės ir kitų rajonų kultūros įstaigose, – visoje Lietuvoje. Dalyvavo parodose užsienyje: Latvijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos kūrinių yra įsigiję Austrijos, Vokietijos, JAV, Izraelio, Lenkijos ir Lietuvos kolekcininkai.

Atsisveikinti su dailininke Vita Žabarauskaite galima liepos 10 d. nuo 12 val. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos gedulo namų mažojoje salėje (Gegužių g. 57). Liepos 11 d. 8 val. bus aukojamos Šv. Mišios Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Po jų 10 val. urna bus išlydėta į Donelaičio kapines.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems, Šiaulių miesto kultūros ir meno bendruomenei.

V. Žabarauskaitės asm. nuotr.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija