Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose įvertinti šiauliečiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau aštuntą kartą socialiai atsakingoms įmonėms įteikė apdovanojimus už 2014 metų pasiekimus, gražias iniciatyvas, įgyvendintus projektus socialinės atsakomybės srityje. Šiaulių regiono atstovai UAB „Šiaulių vandenys“ įvertinti sertifikatu „Metų aplinkosaugos įmonė 2014“ didelių įmonių grupėje, už progresyvius atliekų tvarkymo sprendimus ir gyventojų ekologinės savimonės ugdymą.

UAB „ Šiaulių vandenys“ veikla tiesiogiai susijusi su aplinkosaugos reikalavimų vykdymu bei pažanga taršos mažinimo, prevencijos bei integruoto požiūrio atliekų tvarkymo srityje. Bendrovė stengiasi į Šiaulių miesto bei rajono aplinkosaugines problemas žvelgti socialiai atsakingai bei kompleksiškai, todėl valdomus nuotekų dumblo apdorojimo pajėgumus panaudoja kitų biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymui. Siekdama mažinti mieste generuojamos taršos poveikį aplinkai vykdo centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos plėtrą bei ugdo gyventojų ekologinę sąmonę bei kultūrą tinkamai tvarkyti buityje susidarančias nuotekas.