Pagerbti 100-metės valstybės kūrėjai – Šiaulių signatarai

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. Didžiulį būrį svečių ir gimnazijos bendruomenę sukvietęs renginys pradėjo valstybės 100-mečio jubiliejaus šventimą Šiauliuose.

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, su pagarba ir pasididžiavimu prisimintos ryškiausios asmenybės, savo kelią pradėjusios Šiauliuose, o vėliau klojusias ir puoselėjusias atkuriamos Lietuvos valstybės pamatus. Labai simboliška, kad Lietuvos gimtadienis Šiauliuose imtas minėti Juliaus Janonio gimnazijoje, kaip tik šioje mokykloje mokėsi Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis ir Jonas Vileišis. Jie tapo Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais ir vienais iš teksto autorių. Šiems garsiems vyrams skirta paroda „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“ atidaryta iškilmingu liaudies šokių kolektyvo „Liuoksinis“ pasirodymu, teatralizuota pačių „signatarų“ prakalba ir gimnazijos varpo dūžiais.

Šiauliečius ir gimnazijos bendruomenę sveikino LR Seimo nariai Arūnas Gumuliauskas ir Stasys Tumėnas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Sitnikas.

Svečiai gimnazijos direktoriui Rimui Budraičiui įteikė Lietuvos istorinę vėliavą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopiją.

Parodoje „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“ pristatomas gimnazijos įkūrimas, būsimųjų signatarų gimnazijos  metai, apžvelgiami pagrindiniai jų gyvenimo ir veiklos etapai. A. Petrulis, J. Vileišis, S. Kairys, M. Biržiška  Šiaulių gimnazijoje mokėsi ir ją baigė ne vienu metu. A. Petrulis Šiaulių gimnazijoje mokėsi iki šeštos klasės, kurią baigė 1889 m., J. Vileišis gimnaziją baigė 1891 m., S. Kairys – 1898 m., M. Biržiška – 1901 m.  S. Kairys ir M. Biržiška už atsisakymą dalyvauti stačiatikių mišiose kelis kartus buvo vos nepašalinti iš gimnazijos.

Pirmą kartą drauge gimtojoje gimnazijoje, susitiko jau būdami signatarais, minint  Šiaulių valstybinės gimnazijos 75-metį 1926 m. spalio 2–3 d. Signatarai tada su kitais svečiais pasirašė gimnazijos jubiliejaus aktą.

Parodoje panaudota kitų savivaldybių, įvairių muziejų, švietimo įstaigų, asmeninių archyvų medžiaga. Parodos lankytojai gali patyrinėti signatarų parašus ne tik Vasario 16-osios akte,  bet ir pamėginti juos surasti 1926 m. gimnazijos jubiliejaus akte. Gimnazijos svečiai, parodos lankytojai taip pat bus kviečiami pasirašyti 2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo gimnazijoje aktą.

Dabartinės Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorija siekia 1851 metus, kai caro valdžia mūsų mieste įkūrė klasikinę vyrų gimnaziją. Per 167 metus gimnazijoje mokėsi ir dirbo daug įžymių asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką ne tik gimnazijos, bet ir visos Lietuvos istorijoje.

Šaltinis: null