Patvirtintas 2019 m. Šiaulių miesto biudžetas

Šiaulių miesto taryba patvirtino šių metų savivaldybės biudžetą. Už Savivaldybės administracijos parengtą projektą, kuris buvo papildytas miesto visuomenės ir Tarybos narių siūlymais, balsavo didžioji dauguma politikų. Laikinojo Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Sitniko teigimu, biudžetas gana optimaliai subalansuotas, daugiau lėšų skirta gyventojams svarbioms sritims.

Į šiemetinį Šiaulių biudžetą numatoma surinkti 156,6 milijonus eurų pajamų, palyginti su ankstesniais metais, miesto iždas paaugo beveik 13 milijonų. Beveik 40 proc. visų pajamų sudaro mokesčiai (60,9 mln. eurų), mokesčių dalis šiemet turėtų augti milijonu eurų, kitos biudžeto pajamos – tai dotacijos, metų pradžios likutis ir vadinamosios kitos pajamos taip pat didėja. Pasak biudžeto projektą pristačiusio laikinojo Savivaldybės administracijos vadovo Gintauto Sitniko, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų numatoma skirti miesto švietimo sistemai – per 63 milijonus, investicijų projektams numatoma kiek mažesnė suma – apie 53 milijonus, beveik ketvirtadalis visų išlaidų – per 35 milijonus eurų suplanuota miesto infrastruktūros objektų priežiūrai ir modernizavimui. Šiai sričiai, palyginti su 2018 metais, skiriamos lėšos didėja labiausiai – net trečdaliu, arba 8 milijonais eurų daugiau nei pernai. Švietimui skiriamos lėšos auga beveik 2 milijonais eurų. Daugiau nei milijonu eurų, iki 8 su puse milijono, didėja ir kultūros plėtrai skirtos lėšos. Augimas taip pat numatomas bendruomenės sveikatinimo programai – jai skiriamos lėšos auga nuo dviejų iki trijų milijonų eurų (+ 45 proc.).

Prieš balsavimą Tarybos nariai prašė patikslinti kai kurioms priemonėms skirtų lėšų sumas, išsakė savo pastebėjimus. Dviem politikams susilaikius, penkiems nedalyvavus balsavime ir 21 Tarybos nariui balsavus „už“, 2019 metų miesto biudžetas buvo patvirtintas.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Šaltinis: null